Polski

Czy zdarzył się nagły wypadek? Czy potrzebujesz natychmiastowej pomocy? Czy istnieje zagrożenie życia, środowiska lub mienia?

112

Zadzwoń pod numer 112, jeśli potrzebujesz natychmiastowej pomocy. Zadzwoń pod numer 112, jeśli Ty lub ktoś w pobliżu poważnie zachoruje lub ulegnie nagłemu wypadkowi.

Zadzwoń pod numer 112 w razie pożaru lub innego zdarzenia, które wymaga przybycia pogotowia, policji lub straży pożarnej.

112 to specjalny numer alarmowy, pod który możesz dzwonić zarówno z telefonu stacjonarnego, jak i komórkowego, bez względu na to, gdzie się znajdujesz.

Dzwoniąc pod numer 112 połączysz się z SOS Alarmem (szwedzkie centrum powiadamiania ratunkowego). Rozmowy przyjmuje dyżurny, który zawsze pyta:

 • Co się stało?
 • Gdzie to się stało?
 • Z jakiego numeru dzwonisz?

Postaraj się spokojnie opisać, co się stało i odpowiedz na wszystkie pytania, np.: Kto potrzebuje pomocy i z jakiej przyczyny? Czy ktoś padł ofiarą przemocy lub grozi mu inne niebezpieczeństwo? Czy są ranni? Ilu ich jest i jaki mają obrażenia?

Dyżurny zadaje pytania po to, by móc ocenić, jaki rodzaj pomocy jest konieczny. Może potrzebować dalszych informacji, gdy pogotowie, policja lub straż pożarna będą już w drodze do miejsca wypadku. Pozostań więc przez jakiś czas przy telefonie lub tam, gdzie się właśnie znajdujesz.

W SOS Alarmie pracują dyżurni obojga płci, którzy odbierają telefony od osób dzwoniących po pomoc w nagłych wypadkach. Każdy dyżurny SOS Alarmu mówi po szwedzku i po angielsku. Postaraj się więc - sam lub przy czyjejś pomocy - wyjaśnić po szwedzku lub po angielsku, co się stało. Wówczas dyżurny szybko zawezwie potrzebną pomoc. SOS Alarm może wynająć tłumacza, lecz w nagłych wypadkach zazwyczaj nie ma na to czasu.

112 to specjalny numer alarmowy. Wystarczy jeden telefon, by wezwać wszystkie służby ratunkowe. Pod numer 112 należy jednak dzwonić tylko w nagłych wypadkach, gdy potrzebna jest natychmiastowa pomoc. W przeciwnym razie rozmowa może opóźnić pomoc dla innych osób znajdujących się w sytuacji krytycznej.

Jeżeli sytuacja nie wymaga pośpiechu, możesz dzwonić po pomoc pod numer podany na wewnętrznej okładce książki telefonicznej danej miejscowości.

Pod numerem 112 zgłoszenia zawsze odbiera dyżurny. Telefon alarmowy 112 czynny jest przez całą dobę we wszystkie dni powszednie, niedziele i święta. Rozmowy z numerem 112 są bezpłatne. Numer alarmowy 112 obowiązuje w całej Europie.

Wydrukuj tę informację i powieś ją w domu, w pracy lub w szkole.

Telefon alarmowy 116 000 w sprawie zaginionych dzieci

Szwecja jako kraj członkowski Unii Europejskiej ma obowiązek utrzymywać wspólny unijny numer do zgłaszania zaginięć dzieci. Numer alarmowy 116 000 ma być dostępny przez całą dobę, każdego dnia, niezależnie od tego, w którym państwie Unii ma miejsce zdarzenie.

Tak działa telefon alarmowy 116 000

Pod numer 116 000 można przez całą dobę: 

 • zgłosić zaginięcie swojego dziecka
 • zgłosić odnalezienie dziecka, którego zaginięcie zostało zgłoszone
 • zgłosić spotkanie dziecka, które zgubiło się lub oddaliło od swojej rodziny
 • zasięgać informacji o swoim zaginionym dziecku

Prosimy pamiętać, że zgłoszenia w sprawie zaginionego lub odnalezionego dziecka można również dokonać pod numerem alarmowym 112. Za dzieci uznaje się osoby do ukończenia 18 roku życia.

Dzwoniąc pod numer 116 000, nie wybieraj numeru kierunkowego. Połączenie jest bezpłatne.

Operatorzy numeru alarmowego przeprowadzają połączenia z numerem 116 000 podobnie jak rozmowy alarmowe z numerem 112, ale zadają pytania według specjalnego schematu. Zgłaszane sprawy przekazywane są policji. Operator numeru alarmowego zadaje tylko kilka pytań przed przekierowaniem rozmowy na policję, gdzie następnie przeprowadzony zostaje bardziej szczegółowy wywiad.

Operatorzy numeru alarmowego mówią po angielsku i szwedzku. W razie potrzeby przeprowadzenia rozmowy w innym języku istnieje możliwość skorzystania z tłumacza ustnego przez całą dobę. W zależności od tego, jaki język jest potrzebny, znalezienie odpowiedniego tłumacza może zająć kilka minut.


Informacje dodatkowe

16 grudnia 2013 roku numer alarmowy 116 000 zaczął działać w Szwecji. Za numer alarmowy 116 000 w Szwecji odpowiada Ministerstwo Spraw Społecznych. Prowadzenie usługi na podstawie umowy pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości a SOS Alarm zlecono SOS Alarm.

- Współpracujemy z wieloma organami z sektora publicznego i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się sprawami dzieci, żeby razem dalej rozwijać usługę. Chodzi o wykorzystanie całej wiedzy, którą posiadają różne strony, oraz zapewnienie numerowi alarmowemu ważnej roli na wszystkich etapach interwencyjnych, mówi Gunnar Bergström, koordynator usługi 112 w SOS Alarm.

Numer alarmowy 116 000 aktualnie (czerwiec 2015 roku) działa we wszystkich państwach Unii poza Finlandią, to znaczy: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania, Węgry i Włochy.

Fakty o numerze 116 000 w UE

Dyrektywa o usłudze powszechnej wymaga od państw członkowskich Unii Europejskiej:

 • wspierania numerów alarmowych 116;
 • umożliwienia osobom niepełnosprawnym korzystania z numerów 116;
 • zapewnienia obywatelom dostatecznych informacji o istnieniu i sposobie korzystania z numerów 116, szczególnie osobom, które podróżują na obszarze UE;
 • zagwarantowania obywatelom dostępu do telefonu alarmowego 116 000 w sprawie zaginionych dzieci.