Svenska

Information om 112 och 116 000

Är du i en nödsituation – behöver du omedelbar hjälp?

Att ringa 112:

Ring 112 om du eller någon annan i din närhet är skadad i en olycka eller plötsligt faller ihop eller om det är en brand eller någon annan nödsituation som kräver omedelbar hjälp av ambulans, brandkår eller annan räddningstjänst, som polis, läkare osv.

112 är ett särskilt nödnummer som du kan ringa från fast eller mobil telefon var du än är i Sverige. Ditt samtal kommer att besvaras av en SOS-operatör på en av våra SOS-centraler som kommer att sända den hjälp som är nödvändig.

När ditt samtal är besvarat kommer SOS-operatören att ställa följande frågor:

 • Vad har hänt?
 • Var har det hänt?
 • Vad ringer du från för nummer?

Förbli så lugn som möjligt och försök att tydligt beskriva vad som har hänt, var det har hänt, vem som behöver hjälp och varför? Brinner det, är någon i fara, eller är någon i behov av polisskydd? I händelse av en olycka behöver operatören veta om någon är skadad, och om så är fallet, hur många skadade personer finns det och på vilket sätt är de skadade?

Beskriv tydligt platsen dit hjälpen skall sändas och ge SOS-operatören ditt namn, adress och telefonnummer.

SOS-operatören behöver den här informationen för att avgöra vilken typ av hjälp som behövs för att kunna sända rätt hjälpresurser och för att ge nödvändig hjälp. SOS-operatören kan också behöva mer information när hjälpen är på väg, så stanna i telefon eller där du är under tiden.

112 är det offentliga nödnumret i Sverige för att få hjälp från alla hjälpresurser samt polisen. SOS-centralerna är öppna dygnet runt alla dagar och samordnar hjälpresurserna. Men du ska endast ringa 112 när du är i en nödsituation som kräver omedelbar hjälp. Ditt samtal kan annars försena nödvändig hjälp till människor inblandade i olyckor eller andra nödsituationer.

Om ditt samtal inte är brådskande, ska du istället ringa de servicenummer som du finner på insidan av pärmen till din lokala telefonkatalog.

På SOS-centralerna arbetar både manliga och kvinnliga SOS-operatörer. Vanligtvis förs konversationen på svenska eller engelska för att SOS-operatören skall förstå och snabbt kunna sända hjälpstyrkor. Om tiden så medger kan SOS-operatören ta hjälp av en tolk, men det kan försena samtalet.

Informationen på den här sidan finns översatt till teckenspråk, du hittar översättningen under

116 000 – journummer för försvunna barn

Sverige har, som ett av EU:s medlemsländer, krav på att upprätthålla ett EU-gemensamt journummer för att anmäla försvunna barn. Journumret, 116 000, ska vara tillgängligt dygnet runt, året om, oavsett i vilket EU-land man befinner sig i när en sådan händelse inträffar.

Så fungerar journumret 116000

På journumret 116 000 kan du dygnet runt: 

 • anmäla om ditt barn försvinner
 • anmäla att du hittat ett barn som är anmält försvunnet
 • anmäla om du påträffar ett barn som är vilse eller som har kommit bort från sin familj
 • söka information om ditt försvunna barn

Observera att det i ärenden rörande anmälan om försvunnet eller upphittat barn går lika bra att ringa nödnumret 112. Man räknas som barn tills man fyllt 18 år.

Slå inte riktnummer när du ringer 116 000. Samtalet är gratis.

SOS-operatörerna hanterar samtalen till 116 000 likt ett 112-samtal, men ställer frågor enligt ett särskilt intervjustöd. Ärenden som inkommer förmedlas vidare till polisen. SOS-operatören ställer endast några få frågor innan samtalet kopplas vidare till polisen som sedan gör en djupare intervju.

SOS-operatörerna talar svenska och engelska. Vid behov av annat språk finns tillgång till tolktjänst dygnet runt. Beroende på vilket språk det gäller kan det dock dröja flera minuter innan tolk hittats på det aktuella språket.

För dig som är döv, tal- eller hörselskadad och finns tjänsten SMS 112, som gör det möjligt att kontakta SOS Alarm via sms. Du måste dock ha förregistrerat din mobiltelefon. Läs mer om hur tjänsten fungerar och hur du registerar dig här:Larma 112 med SMS

För dig som arbetar inom t ex kommun med ensamkommande flyktingbarn finns en överenskommelse med polisen om att anmälan om barn som avvikit från sitt boende ska ske till polisens nummer 114 14.

Bakgrund

Den 16 december 2013 infördes116 000 i Sverige. Socialdepartementet är ansvarigt för journumret 116 000 i Sverige och har genom Alarmeringsavtalet mellan SOS Alarm och Justitiedepartementet tilldelat SOS Alarm uppdraget att utföra tjänsten.

- Vi arbetar tillsammans med flera aktörer inom såväl offentlig verksamhet som frivilligorganisationer gällande barnfrågor för att på sikt utveckla tjänsten vidare tillsammans. Det gäller att ta tillvara all kunskap som de olika aktörerna har och säkerställa att journumret fyller en viktig roll i samtliga åtgörarled, säger Gunnar Bergström Tjänsteägare 112 inom SOS Alarm.

Journumret 116 000 är för närvarande (juni 2015) infört i samtliga EU-länder utom Finland, d v s: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.  

Fakta om 116 000 i EU

Direktivet om samhällsomfattande tjänster kräver av EU:s medlemsstater att de ska:

 • Främja de särskilda 116-numren
 • Se till att slutanvändare med funktionshinder kan använda 116-nummer
 • Se till att medborgarna får adekvat information om förekomsten och användningen av 116-nummer, särskilt riktad till personer som reser inom EU.
 • Garantera att medborgarna har tillgång till numret 116 000 för Försvunna barn.