Српски / Srpski

112 – broj za hitne službe u slučaju opasnosti po život, imovinu i životnu sredinu

Broj za hitne službe 112 treba koristiti u akutnim situacijama, kada postoji opasnost po život, imovinu ili životnu sredinu. Akutna situacija znači da vam je hitno potrebna pomoć vozila hitne pomoći, spasilačke službe, policije, vazduhoplovne, morske i gorske službe spasavanja dežurnog sveštenika ili informacija o otrovima. Svi naši SOS-operateri govore engleski i mogu voditi razgovor na engleskom. U slučaju potrebe za prevodiocem, uključujemo treće lice u razgovor.

Broj za hitne službe 112 možete pozivati 24 časa dnevno, sa fiksnog ili mobilnog telefona gde god da se nalazite u Švedskoj. Na vaš poziv odgovara SOS-operater koji postavlja pitanja kako bi mogao da vam pruži potrebnu pomoć.

Nekoliko primera pitanja:

 • Šta se dogodilo?
 • Kada se to dogodilo?
 • Sa kog telefonskog broja pozivate?

SOS-operater postavlja pitanja kako bi adekvatna pomoć bila alarmirana radi pojavljivanja na pravom mestu. Dok je pomoć na putu, može biti potrebno da SOS operater postavi nekoliko pitanja radi pripreme i prenosa više informacija pomoći koja je na putu.

Imajte na umu da 112 treba da pozovete samo ako se nalazite u akutnoj situaciji koja zahteva trenutnu pomoć. U suprotnom, vaš poziv može dovesti do kašnjenja neophodne pomoći drugima, kojima je hitno potrebna pomoć. Ako vaš poziv nije hitan, umesto toga možete pozvati Policiju na 114 14, informativnu službu zdravstvene zaštite na 1177 ili broj za informacije u slučaju velikih nesreća ili kriznih situacija na 113 13.

112 za lica sa oštećenim sluhom ili teškoćama u govoru

Za one koji su gluvi, imaju oštećen sluh ili teškoće u govoru, postoji mogućnost stupanja u kontakt sa brojem 112 putem tekstualnog telefona ili usluge SMS112. Čak i ako imate samo privremene poteškoće sa govorom, na primer posle operacije, privremeno možete da koristite uslugu SMS112.

SMS112
Kod akutnih situacija, ako ste prethodno registrovali svoj mobilni telefon za uslugu SMS112, možete poslati SMS na broj 112 sa informacijama o incidentu. U prvoj poruci ukratko objasnite šta se dogodilo i gde se to dogodilo (opština i adresa). SOS-operater će zatim putem SMS-ova postaviti dopunska pitanja radi prikupljanja dovoljno informacija kako bi adekvatna pomoć mogla da bude poslata na pravo mesto.

Usluga SMS112 je otvorena samo za one koji su gluvi, imaju oštećen sluh ili teškoće u govoru, i potrebno je da budu registrovani putem veb stranice SOS Alarma. Čak i institucije kao što su domovi za učenike, predškolske ustanove, vrtići i slično sa gluvim učenicima/ili osobljem, mogu da koristite ovu uslugu.

Ovde ćete pronaći više informacija: https://www.sosalarm.se/viktiga-telefonnummer/112/112-for-tal--och-horselskadade/.

113 13 – broj za informacije kod nesreća i kriznih situacija

113 13 je nacionalni broj za informacije. Broj za informacije 113 13 možete pozvati radi podnošenja ili dobijanja informacija o ozbiljnim nesrećama i kriznim situacijama. 113 13 je podrška za opštine i druge aktere u cilju prenosa informacija javnosti u slučaju ozbiljnih nesreća ili kriznih situacija u društvu. Sve informacije koje se dobijaju na broj 113 13 su proverene informacije, odnosno usaglašene su sa, na primer, opštinom u kojoj se događaj desio. Iz inostranstva pozivate +46 77 33 113 13.

114 14 – Policija za događaje koji nisu hitni

Pozovite 114 14 za sve slučajeve koji se ne tiču tekućih ili nedavnih krivičnih dela i događaja. Radno vreme je 24 časa dnevno, svim danima u godini. Oni koji se javljaju na 114 14 govore švedski ili engleski.

1177 – telefonsko savetovalište zdravstvene zaštite

Pozovite 1177 ako ste se vi ili neko iz porodice razboleli i potrebno vam je savetovanje sa medicinskom sestrom ili da biste dobili pomoć u biranju adekvatnih usluga zdravstvene zaštite. Možete sami čitati o npr. bolestima, lekovima i lečenju na www.1177.se.

1177 Vodič kroz zdravstvenu zaštitu je mesto prikupljanja informacija i usluga u oblasti zdravstvene zaštite cele Švedske. Dostupan je na Internetu i putem telefona, a radno vreme je 24 časa dnevno. 

Javno uzbunjivanje i obaveštavanje stanovništva

Javno uzbunjivanje i obaveštavanje stanovništva (JUOS) je upozorenje za javnost, na primer prilikom curenja gasa, velikog požara ili druge ozbiljne nesreće. Sistem za upozoravanje i informacije se mogu koristiti i za sirene za pripravnost i vazdušnu uzbunu u slučaju da u zemlji izbije rat.

Javno uzbunjivanje i obaveštavanje stanovništva JUOS se može vršiti na nekoliko načina

 • Kroz signal upozorenja Javno uzbunjivanje i obaveštavanje stanovništva (JUOS) koji se sastoji od signala u trajanju od sedam sekundi naizmenično sa 14 sekundi tišine tokom barem dva minuta.
 • Upozorenjem putem radija i televizije.
 • Upozorenjem putem govornog saopštenja na fiksni telefon unutar pogođenog područja.
 • Upozorenjem putem SMA-a na mobilne telefone koje su registrovani na adrese unutar pogođenog područja.
 • Upozorenjem putem SMS-a na mobilne telefone koji se nalaze u tom području.

Kako reagovati u slučaju JUOS

Kada ste čuli navedeni signal ili primili upozorenje putem telefona, treba da:

 • Pažljivo čitate i pratite instrukcije.
 • Uđete u zatvoren prostor.         
 • Zatvorite vrata, prozore i ventilaciju.
 • Slušate švedski radio P4 za više informacija.

Na stranici 100 teleteksta SVT-a navodi se ukoliko je u toku JUOS-situacija i upućuje se na stranicu 599 teleteksta za više informacija, kojom prilikom se isto obaveštenje koje se čita na radiju objavljuje i u pisanoj formi.

Kako biste dobili informacije u slučaju JUOS, nemojte zvati broj za hitne službe 112 već pozovite broj za informacije 113 13 ili pratite informacije na www.krisinfo.se.

Signal za prestanak opasnosti

Prestanak opasnosti se signalizira signalom dugim 30-40 sekundi.

U procesu ste učenja švedskog?

Na https://www.sosalarm.se/viktiga-telefonnummer/112/utbildningsmaterial/sfi-material/texter-pa-enkel-svenska/ pronaći ćete materijal iz koga možete saznati više o broju za hitne slučajeve 112. Ovde ćete naučiti kako funkcioniše broj za hitne službe 112, kada treba da pozovete broj za informacije 113 13, kakvu pomoć možete dobiti od savetovališta zdravstvene zaštite na 1177 i od broja policije 114 14 koji nije namenjen hitnim slučajevima.