Nödvändiga cookies

Dessa cookies är nödvändiga för grundläggande funktionallitet, som t ex sidnavigering och readspeaker (lyssna). Utan dessa cookies kommer denna webbplats inte fungera. Dessa är obligatoriska och går ej att välja bort.

Ok
Cookie-inställningar

Den här webbplatsen använder cookies (kakor) för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Vissa cookies är helt nödvändiga för att webbsidan ska fungera och är därför alltid aktiverade. I övrigt kan du själv välja vilka cookies du vill godkänna, för funktionalitet, statistik och marknadsföring. Vi behöver ditt samtycke till att spara cookies och data om ditt besök.

Välj vilka cookies du ger oss samtycke till genom att klicka på de kategorier som finns nedan och spara genom att klicka på "Godkänn utvalda". Vill du läsa mer om dessa klicka på "Visa detaljer".
Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke eller ändra dina inställningar genom att klicka på cookie-inställningar, längst ner i sidofoten.

Du kan alltid läsa hur vi använder kakorna

detaljer
Nödvändiga cookies (8)

Dessa cookies är nödvändiga för grundläggande funktionallitet, som t ex sidnavigering. Utan dessa cookies kommer denna webbplats inte fungera. Dessa är obligatoriska och går ej att välja bort.

Namn ARRAffinity
Utfärdare www.sosalarm.se
Ändamål
Upphör Sessionscookie
Typ Förstapartscookie
Namn ARRAffinitySameSite
Utfärdare www.sosalarm.se
Ändamål
Upphör Sessionscookie
Typ Förstapartscookie
Namn ai_session
Utfärdare www.sosalarm.se
Ändamål
Upphör 30 minuter
Typ Förstapartscookie
Namn ai_user
Utfärdare www.sosalarm.se
Ändamål
Upphör 1 år
Typ Förstapartscookie
Namn ASP.NET_SessionId
Utfärdare www.sosalarm.se
Ändamål
Upphör Sessionscookie
Typ Förstapartscookie
Namn ConsentSettings
Utfärdare www.sosalarm.se
Ändamål
Upphör 1 mån
Typ Förstapartscookie
Namn _rspkrLoadCore
Utfärdare www.sosalarm.se
Ändamål
Upphör Sessionscookie
Typ Förstapartscookie
Namn ReadSpeakerSettings
Utfärdare www.sosalarm.se
Ändamål
Upphör 124 timmar
Typ Förstapartscookie
Funktionella (1)

Viktiga för att webbplatsen ska fungera korrekt. Det handlar till exempel om att du ska kunna logga in eller spara personliga inställningar till nästa gång du besöker sidan. Vi använder även vissa nödvändiga tredjepartsfunktioner som kan innebära behandling av din IP-adress, t ex i samband med att vi bäddar in grafik. De kan placeras ut av oss eller av en tredjepartsleverantör vars tjänster vi har lagt till på våra sidor. Om du inte tillåter dessa cookies kan det hända att vissa eller samtliga av dessa tjänster inte fungerar som de ska.

Namn Test
Utfärdare Test
Ändamål Test
Upphör
Typ
Statistik (4)

Dessa samlar in information om hur besökare använder vår webbplats, var besökaren har kommit från, och totalt antal besök. Vi använder informationen för att förbättra prestandan och innehållet på vår hemsida, genom att få veta vilka sidor som är mest och minst populära och se hur besökare flyttar runt på webbplatsen och kunna skapa en bättre användarupplevelse. Om du godkänner dessa cookies kan det innebära att viss data delas med de externa plattformsleverantörerna, inklusive vilken URL du har besökt, IP-adress och viss teknisk information.

Namn _pk_cvar*
Utfärdare www.sosalarm.se
Ändamål
Upphör 30 minuter
Typ Förstapartscookie
Namn _pk_id*
Utfärdare www.sosalarm.se
Ändamål
Upphör 13 månader
Typ Förstapartscookie
Namn _pk_ref*
Utfärdare www.sosalarm.se
Ändamål
Upphör 6 månader
Typ Förstapartscookie
Namn _pk_ses*
Utfärdare www.sosalarm.se
Ändamål
Upphör 30 min
Typ Förstapartscookie
Marknadsföring (4)

Kakor för marknadsföring gör det möjligt att ge dig en mer personlig upplevelse och spåra besök gränsöverskridande mellan webbplatser. De kan användas för att visa innehåll i sociala medier, till exempel LinkedIn, och visa dig relevanta annonser på andra webbplatser. Det kan även innebära att viss data delas med de externa plattformsleverantörerna, inklusive vilken URL du har besökt, IP-adress och viss teknisk information.

Namn 79f08280-5c63-4331-b04d-fb6f39afda51
Utfärdare Microsoft Dynamics Marketing
Ändamål Beteendespårning
Upphör 2 år
Typ Tredje part
Namn 319af4c0-e197-4de9-8a9b-fe98c8a2ca04
Utfärdare Microsoft Dynamics Marketing
Ändamål Sessionsspårning
Upphör Session
Typ Tredje part
Namn msd365mkttr
Utfärdare Microsoft Dynamics Marketing
Ändamål Beteendespårning
Upphör 2 år
Typ Första part
Namn msd365mkttrs
Utfärdare Microsoft Dynamics Marketing
Ändamål Sessionsspårning
Upphör Session
Typ Första part

SOS.nu - Användarvillkor

1. Information till Användaren

1.1 Tänk på det här när du loggar in på SOS.nu

Du får inte lämna ut din e-legitimation eller inloggningsuppgift till någon annan.

Du ska skydda din e-legitimation på samma sätt som du skyddar ett körkort eller annan ID-handling, så att den inte utnyttjas för andra syften än som är avsikten.

Att låta någon annan få tillgång till uppgifter och e-tjänster med hjälp av din e-legitimation eller inloggningsuppgift kan leda till allvarliga och oönskade konsekvenser för dig.

Att använda någon annans e-legitimation för att komma åt e-tjänster eller information kan vara olagligt även med innehavarens tillstånd.

Vid minsta misstanke om att någon annan person fått kännedom om dina personliga inloggningsuppgifter ska du omedelbart spärra eller ändra dessa. Vid misstanke om obehörigt utnyttjande av tjänsten kontakta omedelbart SOS Alarm.

2. Användarvillkor för SOS.nu

2.1 Om tjänsten SOS.nu

SOS.nu är en teknisk plattform som är till för att ge olika aktörer en lägesbild av nuläget utifrån respektive aktörs behov och förutsättningar.

På SOS.nu publiceras information om räddningsinsatser, vissa polisinsatser, trafikstörningar, planerade händelser, väder och annan värdefull information. Innehållet baseras på information som hämtas ur SOS Alarms egna system samt källinformation från andra anslutna informationsgivare och partners. Beroende på vilken behörighet man har kan tillgången till information variera. Myndigheter, Regioner och kommuner har t.ex. tillgång till en särskild del av SOS.nu som visar läget vad gäller telestörningar.

2.2 Villkorens omfattning och tillämplighet

För användning av SOS.nu gäller dessa användarvillkor samt de instruktioner och tillkännagivanden som vid var tid anges på www.sosalarm.se. Som användare av SOS.nu ansvarar du för att din användning sker i enlighet med nämnda bestämmelser. Du bör regelbundet ta del av de instruktioner och tillkännagivanden som tillhandahålls på www.sosalarm.se och ändringen gäller då mot dig som användare från och med att meddelandet förts in på webbsidan.

Här kan du läsa om hur SOS Alarm hanterar personuppgifter

2.3 Acceptans av dessa villkor

Genom att använda SOS.nu förbinder du dig att följa de villkor och regler som framgår av dessa villkor för användande. Om du inte vill förbinda dig till dessa villkor eller regler får du inte använda SOS.nu och dess tjänster.

Genom att godkänna detta användaravtal godkänner du:
Samtycke enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), att behandla dina personuppgifter på sätt som du nedan avtalat med SOS Alarm om.

2.4 Så här raderar du ditt konto

Du avregistrerar dig endera genom att använda funktionen Radera mitt konto i SOS.nu, alternativt genom att vända dig till SOS Alarms kundcenter via mejl: kundsupport112@sosalarm.se. Genom att flagga ditt konto för borttagning kommer ditt konto tas bort efter ett sju dagar och inom den tidsramen går det även att ångra sin begäran om borttagning. När kontot raderats kan du inte längre använda tjänsten och dina uppgifter blir raderade ur SOS.nu.

3. Ansvarsbegränsning

Utöver vad som uttryckligen framgår av dessa användarvillkor eller tvingande lagstiftning ansvarar SOS Alarm inte för felaktigheter och brister i den information som tillhandhålls genom SOS.nu.

SOS Alarm ansvarar inte för skada eller olägenhet som kan drabba dig som Användare av SOS.nu och som beror på driftavbrott eller andra störningar i tele-, dator-, eller annan kommunikationsförbindelse, datorutrustning eller datasystem.

SOS Alarm tar inte heller något ansvar för fel eller problem som hänför sig till e-legitimation, PIN- koder och motsvarande som du har fått från eller via utomstående parter. SOS Alarm ansvarar inte för de tjänster som utomstående parter utför för Användares räkning eller för annan skada eller olägenhet som berör Användares förhållande till utomstående parter.

Länkar till andra webbplatser som tillhandahålls genom SOS.nu är en ren informationsservice och SOS Alarm tar inget ansvar för material eller information som tillhandahålls på sådana webbplatser.

Om du själv lägger in data i SOS.nu i form av en ny händelse, eller lägger till en kommentar eller bilaga i ett redan befintligt ärende, så får inte sådan data innehålla personuppgifter av något slag. Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en levande person som t.ex. namn, personnummer, adress eller en bild där personen kan identifieras.

4. Villkorsändringar för personuppgifter

Den senaste versionen av användarvillkoren är alltid tillgänglig via ”Användarvillkor” i SOS.nu. De nya villkoren börjar gälla från det datum vi publicerar dem.

5. Rättigheter

Du får inte som Användare av SOS.nu kopiera och/eller använda det material som tillhandahålls genom SOS.nu på annat sätt eller för andra ändamål än vad som följer av den normala användningen av SOS.nu. Sådant material får inte distribueras eller på annat sätt användas i allmänt eller kommersiellt syfte, utan skriftligt tillstånd från SOS Alarm.

Med normal användning menas den verksamhet som SOS Alarm etablerat i sitt tjänsteutbud.

Innehållet i SOS.nu tillhör exklusivt SOS Alarm och är skyddat av upphovsrätt, varumärkesskydd och enligt andra tillämpliga lagar. Icke tillåten användning av SOS Alarm-innehåll kan bryta mot dessa lagar och/eller tillämpliga kommunikationsregleringar och lagar och är strängeligen förbjuden. Du måste bibehålla samtliga märkningar om upphovsrätt, varumärken, tjänstemärken och andra märkningar som finns i det ursprungliga SOS Alarm-innehållet på tillåtna kopior du gör av SOS Alarm-innehåll. All kod som SOS Alarm skapat för att generera eller visa något SOS Alarm -innehåll eller sidorna som ingår i någon SOS Alarm -webbplats är också skyddade av SOS Alarms upphovsrätt och du får med beaktande av gällande lag inte kopiera eller adaptera sådan kod.

6. Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska besökaren på en webbplats informeras om att webbplatsen använder cookies. Användaren ska också ges möjlighet att hindra cookies.

SOS.nu använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, till exempel för att anpassa webbplatsen efter dina önskemål och spara dina val.

Om du inte vill tillåta cookies så kan du välja att ändra inställningar i din webbläsare (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari m fl) så att cookies inte accepteras. Då lagras inga cookies men du kommer inte heller att kunna använda vissa funktioner på webbplatsen.

SOS.nu använder två olika cookies, permanenta cookies och en autentiseringscookie.

En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under ett år. Dessa cookies innehåller inställningar och val du har gjort och sparas för att underlätta för dig vid nästa inloggning. I de flesta fall sparas ingen personlig information. De enda undantagen är dels en cookie som sparar det område kartan har varit inställd att visa samt dels en cookie innehållande personnummer om du valt att SOS.nu skall komma ihåg personnumret mellan inloggningarna.

SOS.nu använder sig också av en autentiseringscookie som endast lagras en kort tid, 20 minuter. Denna cookie innehåller ingen personlig information.

7. Sekretesspolicy

SOS Alarm ansvarar för behandlingen av personuppgifter på webbsidan och använder de i enlighet med villkoren nedan och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

7.1 Rättslig grund

SOS Alarm använder de personuppgifter som du lämnat i syfte att kunna uppfylla sina tjänsteleveranser mot dig så effektivt som möjligt enligt avtal, eller för att du samtyckt till behandlingen.

7.2 Typ av information som vi samlar in

Vi samlar in de uppgifter som du som användare registrerar i vår tjänst eller i samband med att du kontaktar oss på SOS Alarm. I SOS.nu samlar vi in personuppgifter som namn, företagsnamn, e-post, personnummer och geografisk position.

Personnummer används för att kunna identifiera dig som användare med BankID inloggning.

Din mobila enhets geografiska position kommer regelbundet att skickas till SOS.nu för att säkerställa att du kan nås av relevant information baserat på var du befinner dig och för att du ska kunna se din position i kartvyn. Informationen hämtas alltid i bakgrunden när du har platstjänster påslagen och utifrån de val som gjorts för platstjänster. SOS.nu sparar din senast kända position om du använder dynamiskt notisområde i appen. Du får möjlighet till pushnotiser i appen när det sker en händelse inom en viss radie från din aktuella position.

Väljer du att neka åtkomst till platstjänster, så kommer du inte att kunna använda dessa funktionaliteter.

7.3 Vilken information samlar vi in?

I SOS.nu samlar vi in dessa personuppgifter om våra användare:

  • Namn
  • Personnummer
  • E-postadress
  • Geografisk position

Din mobila enhets geografiska position kommer regelbundet att skickas till och sparas hos SOS Alarm för att säkerställa att du kan nås av relevant information baserat på var du befinner dig. Denna information delas inte vidare utan hanteras specifikt för att tillhandhålla relevant information till dig som användare av tjänsten. Informationen hämtas endast om du är inloggad och tillgänglig i tjänsten samt att du har platstjänster påslagen. Du upplyses som användare om detta i samband med att du gör ditt val i tjänsten.

7.4 Hur använder vi informationen som vi har om dig?

Personuppgifter används för att:

  • Säkerställa att det är behörig person som har åtkomst till innehållet i SOS.nu
  • En ansvarig person alltid ska finnas angiven till ett konto
  • Vi skall kunna kommunicera med dig som användare

7.5 Vem ser din information?

Dina personuppgifter kan endast ses av administratörer inom din egen organisation samt hos SOS Alarms organisation.

7.6 Vi delar din information:

Då vi fått ditt godkännande (i enlighet med det som beskrivs i dessa villkor);

…i linje med vad som rimligen kan behövas för att leverera SOS.nu till dig (t.ex. genom att leverera dina personuppgifter till leverantörer som vi kan använda för att leverera SOS.nu, eller för att kommunicera med dig.

…när det behövs för att agera i enlighet med dina anvisningar (t.ex. att uppge dina personuppgifter till våra betalningstjänsteleverantörer för att kunna hantera en betalningsinstruktion).

…när dina data ingår i anonymiserade och aggregerade datamängder, så att det inte går att identifiera dig personligen via dem.

…när du delger uppgifter i anknytning till en tävling eller på annat sätt interagerar med våra kanaler i sociala medier (t.ex. genom att lämna ett omdöme om en av våra Tjänster), så kan vi publicera informationen du uppgav, tillsammans med ditt namn och hemland, på vår(a) webbplats(er) och i våra kanaler i sociala medier.

…där det rimligen kan vara tillåtet enligt lagar eller regler eller där det är nödvändigt för att efterleva eventuella lagstadgade krav, eller för att genomdriva eller tillämpa våra villkor och/eller andra avtal vi ingått med dig, eller för att skydda SOS Alarms, våra användares eller andras rättigheter, egendomar och säkerhet.

7.7 Dina rättigheter rörande din information

Du har rätt att begära ut information från oss om de av dina personuppgifter som vi behandlar. Din begäran till oss ska vara skriftlig och undertecknad av dig och ska göras på papper. Om någon uppgift om dig är felaktig eller ofullständig kan du begära att vi rättar, ändrar eller tar bort den. Du kan även närsomhelst återkalla ditt samtycke.

SOS Alarm har även ett Dataskyddsombud som du kan kontakta på: dataskyddsombud@sosalarm.se.

Vill du inte längre att vi använder dina uppgifter för att kontakta dig, skickar dig löpande information eller besvarar dina ev. frågor är du välkommen att skicka e-post till kundsupport112@sosalarm.se.

Är du inte nöjd med hanteringen av dina personuppgifter så kan du vända dig till datainspektionen.

7.8 Hur länge behåller vi informationen och var sparar vi den?

Vi behåller din information så länge som vi betraktar den som nödvändig för de syften som beskrivs ovan, eller så länge som lagen tillåter det. Vi förvarar din information på servrar som vi har kontroll över och som finns inom den europeiska unionen.