Trender & analyser

Trender & analyser

Årsberättelse 2016

Patientsäkerhetsberättelse 2016

Årsberättelse 2016

Öppenhet stärker förtroendet för SOS Alarm

SOS Alarm har ett högt förtroende hos allmänheten som det gäller att förvalta...

Årsberättelse 2016

Tolkbehovet fortsätter att öka

Flyktingströmmen till Sverige har fortsatt in i 2016 och blir märkbar inte...

Årsberättelse 2016

Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

– I vårt arbete räknas varje sekund, och jag är jätteglad att SOS Alarm gör d...

Årsberättelse 2016

Samverkan med kund ger starka avtal

SOS Alarm har tecknat och förlängt flera avtal inom vårdtjänster under 2016....

Årsberättelse 2016

Ökad kvalitet med ny larmhanteringsprocess

När SOS Alarm gick över till nationell gemensam 112-mottagning blev behovet a...

Årsberättelse 2016

Sammanställning av måluppfyllselse 2016