Innovationer som räddar liv

Ett område som prioriteras allt mer inom SOS Alarm är innovationer. Tack vare ett nytt arbetssätt, Innovation Task Force, och nya samarbeten med både akademi och näringsliv har innovationsarbetet satt fart. Vi har också tillsatt en kommitté som hanterar frågor om innovation, forskning och utveckling.

– Fyra gånger om året samlar vi medarbetare från olika delar av verksamheten som får testa hypoteser kring olika frågeställningar med hjälp av experiment. Genom detta arbetssätt får vi möjlighet att testa många idéer med relativt liten insats i fråga om tid, personal och pengar, berättar Louise Brask, strategichef på SOS Alarm.
   Frågor som diskuterats är allt från språkidentifiering i nödsamtal till samarbete med frivilligorganisationer. Några av omgångarna har genomförts tillsammans med externa aktörer. Under hösten deltog nio studenter från Mittuniversitetet som kombinerade sitt deltagande med en kurs i innovationsteknik.
   – Det är alltid bra med ett externt perspektiv för att få fart på och uppslag till innovationer, säger Louise. Det visar inte minst de innovationsprojekt som SOS Alarm satsat på under det gångna året. Allt från beslutsstöd för SOS-operatörer till projekt som ska minska antalet hjärtstopp, med aktörer som Umeå universitet, Chalmers tekniska högskola, Karolinska institutet och Drive Sweden.

Beslutsverktyg ska förbättra ambulanssjukvården

Prehospital resursoptimering är ett Vinnova-finansierat projekt som Västerbottens landsting koordinerar under vetenskaplig ledning av Umeå universitet. Målet är att utveckla en lösning som gör det möjligt att optimera hur ambulansenheterna organiseras och placeras för att ytterst rädda fler liv. SOS Alarms roll är att förse forskarna med historiska data kring händelser och utalarmering samt att ta fram en strategi för framtida förvaltning, ägande och vidareutveckling av beslutsverktyget.
   – Demografiska och tekniska förändringar kommer att ändra förutsättningarna för ambulanssjukvården, vilket medför krav på att utnyttja resurserna mer effektivt än idag. Det nya verktyget gör att vi enklare och snabbare kan fatta beslut utifrån fakta som bygger på historisk data, säger Patrik Rydén, vetenskaplig ledare för projektet på Umeå universitet.

Studenter utvecklar stöd för bättre och snabbare operatörsbeslut

I slutet av 2017 arrangerade SOS Alarm för första gången ett hackathon, en lagtävling under 36 timmar mellan flera av Sveriges tekniska högskolor. Målet var att fundera ut nya tjänster för ett tryggare Sverige. Det vinnande teamet bestod av studenter från Chalmers tekniska högskola. Deras idé handlade om att med hjälp av artificiell intelligens (AI) utveckla ett stöd för SOS Alarms operatörer, ambulansdirigenter och räddningsåtgörare.
   Nu har studenterna Robin Griffiths, Isaac Gonzalez och Joel Tegman ett etablerat samarbete med SOS Alarm för att vidareutveckla idén.
   – Det handlar om att underlätta för SOS-operatören genom att det som sägs i ett nödsamtal automatiskt omvandlas till text, berättar Robin Griffiths. På så vis behöver inte operatören ägna sig åt att dokumentera det som sägs utan kan fokusera helt på själva bedömningen. Stödet som utvecklas bygger också på tidigare beslut som tagits i olika ärenden, vilket underlättar för operatören att ta faktabaserade beslut. Robin Griffiths upplever att samarbetet med SOS Alarm har fungerat bra.
   – SOS Alarm är ett modernt, framåtblickande företag och verkligen ett gott exempel på hur man kan jobba med den här typen av radikal innovation, säger han.
   Michael Zantelid på SOS Alarm har i sin roll som handledare för studenterna förmedlat kunskap om hur man allokerar räddningsresurser och visat vad som händer i trafikrummet. Han ser stor potential i beslutsstödet.
   – Jag är övertygad om att vi går mot automatiska lösningar för att snabbare få ut hjälpresurser till de drabbade. Men vi blir lätt hemmablinda. Att använda sig av extern kunskap och smitta dem med vårt verksamhetsperspektiv är grädden på moset, säger Michael Zantelid.

Självkörande bilar informeras om utryckningsfordon

Under 2018 har SOS Alarm ingått i ett projekt inom Drive Sweden, ett innovationsprogram som startats på initiativ av regeringen och finansieras av Energimyndigheten, Formas och Vinnova. Utöver SOS Alarm ingår Volvo Cars, Ericsson, Carmenta och RISE (Research Institutes of Sweden).
   – Projektet går ut på att utveckla en molnbaserad funktion där självkörande bilar automatiskt informeras när en ambulans eller brandbil närmar sig på samma vägbana, berättar Jesper Gunnarson på Volvo Cars.
SOS Alarms system skickar positioner på ambulanser och brandbilar till ett centralt moln vilket i sin tur är kopplat till biltillverkarens moln. Det gör det möjligt för bilen att antingen slå av det självkörande läget eller att styra ur vägen för utryckningsfordonet.
   – Generellt har bilister inte så bra koll i backspegeln, vilket gör att det tar längre tid för utryckningsfordon att komma fram, säger Louise Brask. Genom denna nya funktion uppmärksammas föraren att lämna plats för utryckningsfordonet så att det snabbare kan komma fram till den hjälpbehövande.

Ny teknik för att identifiera plötsliga hjärtstopp

Varje år rapporteras 6 000 plötsliga hjärtstopp, men bara 11 procent av de drabbade överlever. Det är ett akut tillstånd där varje sekund är viktig. För varje minut under ett hjärtstopp minskar chansen att överleva med cirka 10 procent. Under året inledde SOS Alarm inledde ett samarbete med Centrum för hjärtstoppsforskning på Karolinska institutet för att bli bättre på att identifiera hjärtstopp och därmed snabbare kunna larma ut tjänster.
   – Det är inte acceptabelt att så många dör till följd av hjärtstopp, säger Andreas Claesson som leder projektet på Karolinska institutet. Vi har därför försökt hitta olika sätt att hjälpa denna patientgrupp. Tidigt larm och tidig hjärt-lungräddning samt igångsättning av hjärtat med hjälp av hjärtstartare är tre viktiga åtgärder.
   Med hjälp av ny teknik i form av artificiell intelligens (AI) tränas datorer att känna igen hjärtstopp under 112-samtalet. Datorn kan därmed stötta SOS-operatören och ge ett tillförlitligt beslutsstöd.
   – Systemet med AI kan jämföras med en larmoperatör som ord för ord minns alla samtal som har kommit in till SOS-centralerna under de senaste 25 åren och kan dra slutsatser utifrån de samtal som rör hjärtstopp, berättar Andreas Claesson.
   Tekniken kan också användas för andra tillstånd som exempelvis stroke, blodförgiftning och trauma.
– SOS Alarm har lång erfarenhet av larmmottagning och bedömning, och vi har lång erfarenhet av klinisk sjukvård, säger Andreas Claesson. Våra kompetenser tillsammans med ny teknik är en bra kombination som kan bidra till nya innovationer.