Livsviktig positionering

En snabb och rättvisande position kan utgöra skillnaden mellan liv och död. Om det tar lång tid att få fram svar på var den hjälpsökande befinner sig fördröjs hjälpinsatsen vilket kan innebära fara för liv, förlängt lidande eller att egendom förstörs. Det finns en teknik för mer exakt positionering, men på grund av en otydlig och föråldrad lagstiftning har vi inte kunnat använda tekniken.

Enligt EU kan omkring 7 500 liv och 95 miljarder euro sparas de närmaste 10 åren om nödcentralerna inom EU skulle kunna positionera hjälpen snabbare. Tekniken finns redan idag och kallas AML – Advanced Mobile Location.
   – Skillnaden mellan AML-positionering och det vi har idag är bokstavligen milsvid, säger Björn Skoglund, tjänsteutvecklare för 112 på SOS Alarm. Den position som våra SOS-operatörer idag får från mobiloperatörerna via ett så kallat cell-id visar en yta som kan vara allt från något hundratal kvadratmeter upp till kvadratmil – medelvärdet är cirka 3 km2. Positionering med AML ger normalt en radie på 5-20 meter.

1,5 miljoner samtal kan positioneras snabbare

AML består av en programvara i mobilen som känner av när hjälpsökande ringer nödnumret. Data skickas då till 112 med GPS-position från mobilens platstjänster och utifrån wifi-nät i närheten. Om inte funktionen platstjänster är påslagen i telefonen så slås den på automatiskt.
   SOS Alarm besvarade drygt 3 miljoner 112-samtal under 2018. Cirka 86 procent av dessa (drygt 2,7 miljoner) kom från mobiltelefoner. I drygt 1,6 miljoner 112-samtal fanns behov av hjälp från polis, ambulans, eller räddningstjänst.
   – Teoretiskt borde därför runt 1,5 miljoner 112-samtal kunna positioneras mycket snabbare och mer exakt än idag, säger Björn Skoglund.

Oklart rättsläge – hinder för AML

AML är idag infört med goda resultat i tio länder: Belgien, Estland, Finland, Irland, Island, Litauen, Nya Zeeland, Slovenien, Österrike och Storbritannien. Dessa länder redovisar att AML gjort stor nytta både i stort och i enskilda fall.
   I Litauen fick en händelse stor uppmärksamhet redan när AML testades – en 8-årig pojke hittade sin pappa medvetslös och ringde 112, men visste inte adressen. Tack vare AML-positionen som visade en radie på 6 meter kunde hjälp skickas till rätt plats och pappan, som hade fått en elchock, kunde räddas. Positionen från telefonens cell-id var 14 km2, så utan AML hade händelsen förmodligen inte fått ett lika lyckligt slut.
   SOS Alarm har haft tillgång till tekniken sedan 2017, men svensk lagstiftning är otydlig och vi har hittills endast fått preliminära kommentarer från Datainspektionen respektive Post- och telestyrelsen. En tydligare lagstiftning är dock redan beslutad på EU-nivå. I oktober tog SOS Alarms bolagsstyrelse beslut om att starta upp AML.
   – Rättsläget är oklart, men vår tolkning är att det finns utrymme att införa AML i Sverige och det vore oetiskt att inte göra det när vi vet att vi kan rädda liv och minska lidande. Vi avser därför att börja använda tekniken i Sverige under 2019 – förhoppningsvis redan innan sommaren, säger Björn Skoglund.