Nytt beslutsstöd ska ge rätt hjälp i rätt tid

SOS Alarm håller på att ta fram ett medicinskt beslutsstöd som ska öka träffsäkerheten vid prioritering av ambulansuppdrag. Målet är att skicka rätt hjälp i rätt tid. I projektet involveras också landsting och regioner i en extern referensgrupp som kommer att vara aktiv genom hela projektet.

– Beslutsstödet behöver bli mer modernt och följa de medicinska riktlinjer som vi arbetar med och som finns i samhället, säger Anita Mohall, ansvarig läkare för prehospital vård i Region Östergötland och medlem i referensgruppen. Att vi får vara med och tycka till utifrån våra olika infallsvinklar är avgörande för att nå ett lyckat resultat.

Över 20 regioner ska komma överens

Det medicinska beslutsstödet ska stötta operatörerna gällande vilken information som ska samlas in och när den ska samlas in under den medicinska intervjun. Stor vikt har lagts vid bedömningen av vitala parametrar, det vill säga andning och medvetande. Vårddokumentationen kommer också att förenklas och effektiviseras. Men det finns en del utmaningar med projektet.
   – Att åsikterna hos 21 olika regioner ska jämkas samman till ett slutgiltigt resultat som alla är nöjda med är naturligtvis en utmaning, säger Anita Mohall. Det gäller att vi är överens om att instruktionerna redan på första sidan i beslutsstödet handlar om att bedöma huruvida patienten behöver hjälp omedelbart eller om det går att vänta. Att den initiala bedömningen är korrekt är avgörande för att vi ska kunna göra rätt prioriteringar.

Viktigt att använda samma begrepp

Förutom landsting och regioner deltar även Karolinska Institutet i referensgruppen för att validera att innehållet i det medicinska beslutsstödet är kopplat till den senaste forskningen. Beslutsstödet måste också kunna följas upp, utvärderas och utvecklas. Här är det viktigt att det går hand i hand med övriga sjukvårdssystemet.
   – För att underlätta att människan i nöd ska få hjälp så fort som möjligt gäller det att tala samma språk och använda samma begrepp som i övriga sjukvården, säger Anita Mohall.
   Samarbetet mellan SOS Alarm och referensgruppen fungerar utmärkt, och förväntningarna på det nya beslutsstödet är stora.
   – Min förhoppning är att man snabbare ska kunna identifiera vilka människor som har livshotande skador så att de kan räddas i tid, säger Anita Mohall. Det handlar också om att resurser ska utnyttjas på rätt sätt, så att hjälpsökande utan livshotande tillstånd sållas till en mindre akut prioritering.