Nödlinan - från 146 olika nödnummer till 1

I centrala Reykjavik ligger Islands katastrofcenter, där Neyðarlínan − nödnumret − 112 huserar. I samma kvarter finns även ledningarna för landets kustbevakning, brandkår, ambulans, krisberedskap och räddningstjänst. Närheten är viktig i ett land med stora ytor.

Svenska Anna Rebecka Einarsdottir jobbar som 112-operatör på Island.

 

Neyðarlínan bedrivs som ett bolag, samägt av isländska staten, Reykjaviks kommun, Reykjavik Energy och det statliga energibolaget Landsvirkjun. Tómas Gíslason är vd sedan 2009. Han visar oss runt i företagets moderna lokaler och förklarar verksamheten. Bakom flera säkerhetsdörrar råder en märkligt lugn atmosfär. Det är svårt att tro att här tas alla nödsamtal på Island emot, via telefon och sms.

112 på Island har liknande funktioner som i övriga Norden, men har även tagit en del inspiration från amerikanska 911. Island är mer än dubbelt så stort som Danmark till ytan, men med knappt 6 procent av dess befolkningsmängd. Det är alltså stora och oftast både glesbefolkade och svårtillgängliga ytor att täcka, med mycket vildmark. Merparten av inlandet är dessutom i princip stängt under vintern. Och till skillnad från 112-tjänsten i övriga Norden är jordbävningar och vulkanutbrott relativt vanliga larm på Island. En annan skillnad är att merparten av nödlarmen gäller polisfrågor.

Vi har en stor landyta och väldigt många olika uppgifter som vi hanterar, vilket är en viss utmaning. Vi har ett nära samarbete med andra aktörer för att få det hela att fungera. Det är en fördel att vårt huvudkontor ligger så nära andra institutioner som arbetar med nödsituationer, säger Tómas Gíslason.

− Vår verksamhet är inte så stor jämfört med de andra nordiska länderna, men vi är stolta över vårt arbete. Neyðarlínan grundades 1996 och 112 ersatte då 146 olika nödnummer. Det är ju en stor fördel att ringa endast ett nummer i stället för att tvingas söka det rätta polisområdet eller kommun som du ska kontakta. Före 1996 hamnade jag själv i en situation då jag behövde ringa runt innan jag kom rätt.

Neyðarlínan använder alla tillgängliga kanaler för att nå ut med viktiga meddelanden till allmänheten, till exempel vid vulkanutbrott som 2010 i Eyjafjallajökull. Då gick information och varningar ut via textmeddelanden till mobiler, 112:s hemsida och facebook.

För att bli 112-operatör på Island krävs ingen sjukvårdsutbildning, men medarbetarna får en gedigen utbildning.

"Vårt team består av drygt 30 medarbetare, så ansvaret som ligger hos dem är stort."

En av de senast rekryterade medarbetarna är svensk-isländska Anna Rebecka Einarsdottir som sedan mars 2014 går den tvååriga operatörsutbildningen.

− Jag kom till Island för att utbilda mig till hästtränare men råkade ut för en olycka 2012 när jag föll av en häst. Jag blev förlamad och rullstolsbunden, så jag behövde tänka över vad jag ville göra med resten av mitt liv, knappt 30 år gammal. Jag sökte till 112 och trivs mycket bra, säger hon.

Anna Rebecka Einarsdottir har just börjat ta emot nödsamtal, med en mentor vid sin sida.

− På sätt och vis är det en fördel att jag själv har hamnat i en nödsituation och vet hur det känns. Det gäller att hålla sig lugn och lyssna noggrant på dem som ringer för att kunna värdera hur man ska agera. Vi är inte så många som jobbar här jämfört med 112 i Sverige, men vi är ett bra team som arbetar nära och hårt för att få det hela att fungera.

 

Ur tidningen SOS nr 3 2014
Text: Árdis Sigurðardóttir

Foto: Ásgeir Ásgeirsson