"Jag har gått igenom mycket i mitt liv och det bagaget är bra att ha med sig i ambulansen."

När hon var 15 år dog och skadades flera av hennes vänner i Backabranden i Göteborg. I dag är det Parastou Erik själv som är med och räddar liv i ambulansen.– Jag vet aldrig vilka situationer jag kommer att ställas inför när jag börjar mitt pass, men jag vet att jag kommer att ge hjälp och trygghet åt människor som behöver det.

Efter 12 år inom vården började Parastou Erik förra våren att arbeta som specialistsjuksköterska på ambulansen i Stockholm.
– Du behöver yrkeserfarenhet för att klara det här jobbet, men du behöver också en hel del livserfarenhet för du möter människor i alla situationer, med alla möjliga bakgrunder. Jag har gått igenom mycket i mitt liv och det bagaget är bra att ha med sig i ambulansen.

Uppvuxen i Göteborgsförorten Bergsjön var hon en av alla dem som förlorade vänner i den förödande diskoteksbranden 1998.
– Det var då jag insåg hur gärna jag vill hjälpa andra, vara först på plats precis som du är i ambulansen. Vi kanske inte kan rädda världen, tyvärr inte ens alla vi möter, men de människor vi kan rädda känns väldigt, väldigt bra. 

Som specialistsjuksköterska är det Parastou Erik som har det medicinska ansvaret, men hon har också ansvar för att samarbetet med andra som deltar i insatsen funkar. Vid hjärtstopp till exempel är det snabbhet som är A och O, och Hjärt-lungräddning är något som även räddningstjänst och polis är utbildade inom. Därför skickar alltid SOS-operatören en sådan enhet också om de är närmare än ambulansen när larmet kommer.
– Om de är först på plats har de redan satt igång HLR-arbetet när vi kommer, och då blir mitt jobb att säkra luftvägarna. Sedan kommer akutläkarbilen eller ambulans med narkosberedskap och vi är till slut ganska många på plats, men vi vet alla våra roller och samarbetet flyter på jättefint.

Men att samarbeta med andra delar av blåljusfamiljen är inte bara en förutsättning för att rädda liv, för Parastou Erik är det också en möjlighet att konstant lära sig mer.

– Jag älskar mitt yrke, så mycket att om jag är ledig brukar jag kolla om det inte finns några extra pass jag kan ta. Det är så utvecklande, och vi lär så mycket av varandra. Att jobba inom blåljus handlar inte om att vara störst, bäst och vackrast, utan om att jobba ihop för människor som behöver hjälp.