Så kan du förebygga mobbning

Mobbning bland barn orsakar lidande, psykisk ohälsa och ibland till och med dödsfall. Helena Meyer är utbildare på Friends, en stiftelse som jobbar för att mobbning inte ens ska uppstå. – Jag känner verkligen att vi går framåt, vi kanske inte kan komma till rätta med allt men mycket kan vi förändra!

60 000 barn, det vill säga lika många personer som får plats i Sveriges nationalarena i Solna, utsätts för mobbning varje år. Ett av dem var Sara Damber och för att hindra att fler barn drabbas startade hon 1997 organisationen Friends.

– Från början var tanken att stötta barn att våga hjälpa varandra, berättar Helena Meyer.

Men under årens lopp har fokuset förändrats och i dag jobbar organisationen uteslutande med att hjälpa vuxna i skola, förskola och idrottsföreningar att förebygga att mobbning uppstår.

– Det är aldrig det mobbade barnets fel utan det är de vuxnas ansvar att lösa situationen och allra helst se till att den inte ens uppkommer.

Men även om Helena Meyer ser att Friends arbete gör skillnad och att medvetenheten om frågan ökar så är ändå mobbning en realitet för väldigt många barn. Något som i sin tur får stora negativa konsekvenser.

– De flesta som utsätts mår väldigt dåligt, några tar till och med livet av sig. Det kan också leda till psykisk ohälsa som hänger kvar även senare i livet. Man får svårt att känna tillit till andra och man får svårt att lita på att man duger som man är eller att man är värd att ha det bra.

För den som blir mobbad eller för den som är orolig och har frågor har Friends en hjälptelefon som är gratis att kontakta. Och Helena Meyer menar att det finns mycket man som vuxen kan göra.

– Dels kan man tänka på att vara en förebild i hur man själv beter sig, dels kan man agera om man märker att ens barn mår dåligt.

Något som inte alltid är helt enkelt eftersom barn som mår dåligt på grund av mobbning inte alltid vågar berätta om det.

– Som vårdnadshavare känner man sitt barn bäst och märker man att allt inte är som vanligt, till exempel att barnet drar sig tillbaka, inte vill träffa kompisar eller helt plötsligt blir väldig argt, då är det viktigt att lyfta det med barnet. Att fråga vad som händer, betona att det inte är barnets fel och att sedan kontakta skolan som har en skyldighet att agera.

Att Friends arbete mot mobbning gör skillnad ser Helena Meyer både dagliga och mer långsiktiga resultat av.

– Jag känner verkligen att vi går framåt och jag tror att vi kan komma tillrätta med mycket. Det jag önskar nu är att fler vuxna skulle våga ta del av barnens vardag på sociala medier, för det är en viktig del att inkludera i antimobbnings-arbetet.

 

Text: Karin Aase
Foto: Linus Meyer