60 samtal om dagen gällande brand i terräng

Just nu pågår en stor torka i Sverige vilket innebär att SOS Alarm tar emot cirka 60 samtal om dagen om brand i terräng. Brandingenjör Göran Bertilsson svarar på frågor om bränder och ger några tips på vad man ska tänka på om olyckan är framme.

17 hem står varje dag i lågor, enligt inkommande samtal till SOS Alarm. Tittar man däremot på försäkringsbolagens statistik så brinner det betydligt oftare i bostäder. 

Det är allmänt känt att man alltid ska vara försiktig med levande ljus, vid grillning eller vid annan användning av öppen eld. Bränder kan inträffa när de minst väntas som t.ex. i elanslutna apparater så som laddare eller annan elektronik som finns hemmet.

- I år har vi ett makalöst torrt försommarväder. Risken för stora bränder i skog och mark är större än vad det vanligtvis brukar vara vid denna årstid. Torkan kan leda till att utomhusbränder kan bli förödande, menar Göran Bertilsson.

- I många områden har det utfärdats eldningsförbud, antingen av kommunen eller länsstyrelsen. Eldningsförbud innebär att öppen eld inte alls får hanteras utomhus, dock brukar undantag anges i besluten så att t.ex. grillning får ske på särskilda grillplatser och i grillar på egen tomt. I år är det så pass torrt att det i många områden även förbjudits att grilla på grillplatser i skog och mark och endast tillåts på den egna tomten.


Brandingenjör, Göran Bertilsson

Viktigt att ha i hemmet
Det allra viktigaste att ha i hemmet är en brandvarnare. I större bostäder bör brandvarnare finnas i flera av rummen. Se till att brandvarnarna i hemmet är sammankopplade – då hörs de bättre!

En viktig förebyggande åtgärd både ur brandskyddssynpunkt och för att undvika elolyckor är att ha en jordfelsbrytare installerad, speciellt om det finns yngre barn i hemmet.

Det bör även finnas en handbrandsläckare i bostaden. Brandvarnaren räddar liv medan egendomen räddas med brandsläckaren.

Tre tips från Göran

  • Se till att du har fungerande brandvarnare i bostaden! Testa dem ofta så du vet att batteriet inte tagit slut.
  • Lär barnen hur de ska agera om det börjar brinna.
  • Var försiktig med levande ljus och annan hantering av öppen eld och lämna inget obevakat!

 

Vill du veta mer, på Brandskyddsförenings hemsida hittar du mer information!

https://www.brandskyddsforeningen.se/sakra-hemmet/goda-rad/