Mängder av samtal gällande brand i terräng

Just nu pågår en stor torka och bränder på många håll i Sverige vilket innebär ett högt tryck på nödnumret 112. Brandingenjör Göran Bertilsson svarar på frågor om bränder och ger några tips på vad man ska tänka på om olyckan är framme.

Den 14 juli i år gjordes rekordnoteringen på 13 000 inkommande samtal till 112. Det är att jämföra med 9 000 samtal en vanlig lördag. Det varma vädret kombinerat med torr mark och terrängbränder gör att trycket på nödnumret blir väldigt stort.

- I år har vi ett makalöst torrt försommarväder. Risken för stora bränder i skog och mark är större än vad det vanligtvis brukar vara vid denna årstid. Torkan kan leda till att utomhusbränder kan spridas mycket snabbt och orsaka stora skador på samhället, menar Göran Bertilsson.

- I många områden har det utfärdats eldningsförbud, antingen av kommunen eller länsstyrelsen. Eldningsförbud innebär att öppen eld inte alls får hanteras utomhus, dock brukar undantag anges i besluten så att t.ex. grillning får ske på särskilda grillplatser och i grillar på egen tomt. I år är det så pass torrt att det i många områden även förbjudits att grilla på grillplatser i skog och mark och endast tillåts på den egna tomten. Det är oerhört viktigt att man följer de ansvisningarna.


Brandingenjör, Göran Bertilsson

Så kan du hjälpa till vid torrt väder och hög brandrisk:

  • Respektera eldningsförbudet i ditt län. Det finns en anledning, en engångsgrill kan snabbt eskalera.
  • Håll dig uppdaterad och följ de lokala anvisningarna. Sveriges Radio P4 och Krisinfo.se är bra källor för verifierad information.
  • Ring inte 112 i onödan. Det innebär att de som är i verklig nöd får vänta. Har du endast frågor? Ring istället informationsnumret 113 13.

Viktigt att ha i hemmet
Det allra viktigaste att ha i hemmet är en brandvarnare. I större bostäder bör brandvarnare finnas i flera av rummen. Se till att brandvarnarna i hemmet är sammankopplade – då hörs de bättre!

En viktig förebyggande åtgärd både ur brandskyddssynpunkt och för att undvika elolyckor är att ha en jordfelsbrytare installerad, speciellt om det finns yngre barn i hemmet.

Det bör även finnas en handbrandsläckare i bostaden. Brandvarnaren räddar liv medan egendomen räddas med brandsläckaren.

Tre tips från Göran

  • Se till att du har fungerande brandvarnare i bostaden! Testa dem ofta så du vet att batteriet inte tagit slut.
  • Lär barnen hur de ska agera om det börjar brinna.
  • Var försiktig med levande ljus och annan hantering av öppen eld och lämna inget obevakat!

Vill du veta mer, på Brandskyddsförenings hemsida hittar du mer information!

https://www.brandskyddsforeningen.se/sakra-hemmet/goda-rad/

På Krisinfo.se kan du se aktuell information och VMA (Viktigt meddelande till Allmänheten) om de bränder som pågår just nu.