Driftstörning på Tele2 kan försvåra framkomligheten på 112

Teleoperatören Tele2 har stora störningar i nätet som kan innebära försvårade möjligheter att nå nödnumret 112.

Om du har Tele2 som mobiloperatör och inte kommer fram till 112, ta ut SIM-kortet ur din mobil och försök igen.

Följ prognosen för störningen hos www.tele2.se