SOS Alarm redo för eCall-larm

Från 1 oktober tar SOS Alarm emot automatiska eCall-larm. Ett eCall är ett automatiserat larmsamtal. Sensorer i bilen känner av när t ex krockkudden utlöses och bilen ringer då upp 112 och skickar med viss data, bland annat bilens GPS-position. Det finns även en knapp i bilen för att manuellt kunna utlösa larmet och på så sätt kontakta till 112, exempelvis om någon i bilen blir sjuk eller om man ser en trafikolycka eller brand.

EU har beslutat att larmcentralerna i alla EU-länder ska kunna ta emot ecall-larm efter 1 oktober.

Frågor och svar om eCall 10 frågor
Kommer det automatiskt komma en ambulans om jag trycker på knappen i min bil?

Nej, bilen kommer att ringa upp 112, eller bilmärkets eget callcenter som i sin tur ringer 112, om en olycka har inträffat. 112-operatören ställer då ett antal frågor för att avgöra hjälpbehovet och anpassar resurserna till det som kommer fram i intervjun.

Var ska jag höra av mig med frågor om min bil?

Kontakta din bilåterförsäljare. De vet om din bil har eCall och hur larmen fungerar.

Vad händer vid olika typer av larm?

Ett eCall larm hanteras olika beroende på om det startats automatiskt eller manuellt och om man får talkontakt med personen i bilen. SOS Alarm har, tillsammans med en referensgrupp med företrädare för kommunal räddningstjänst, landsting och polis, tagit fram en rekommendation på hantering för de olika scenarion som finns. Sedan kan räddningstjänsten i respektive kommun besluta att hantera larmen på ett annat sätt. SOS-operatören följer de planer som räddningstjänsten beslutat om. 

Vilken information kommer in till SOS Alarm?

Om bilen har sitt eCall larm kopplat direkt till SOS Alarm så får vi automatiskt information om:

  • Koordinater och info om deras tillförlitlighet
  • Tidpunkt för larmet
  • Hur det har aktiverats; automatiskt eller manuellt
  • Bilens riktning (angivet i grader)
  • Typ av fordon
  • Drivmedel
  • Chassinummer
Varför medföljer inte information om hastighet eller krockvåld?

Av integritetsskäl har EU beslutat att hastigheten vid krocktillfället inte ska skickas med i datat ihop med 112-anropet. När det gäller krockvåld har inte biltillverkarna en gemensam standard för detta vilket gör att en uppgift om krockvåld från en enskild biltillverkare inte skulle gå att ta emot och tolka.

Har eCall larm funnits tidigare?

Flera bilmärken har en liknande funktion i sina bilar. De larmen har tagits emot av ett fristående callcenter som sedan har kunnat anmäla en olycka till SOS Alarm. 

Hur många eCall kommer att komma in efter den 1 oktober?

Vi vet inte hur många larm som kommer att komma in. Man kan anta att det kommer att öka över tid allteftersom fler bilmodeller med eCall lanseras. I framtiden kommer också fler typer av fordon, t ex motorcyklar och tunga lastbilar och bussar, får krav på sig att ha eCall. 

Varför kopplas inte alla larm direkt till SOS Alarm?

Olika bilmärken har valt olika lösningar. Vissa bilmärken använder sig av ett callcenter som i sin tur ringer till 112 om det inträffat en olycka. Bilägaren har alltid har rätt att välja om denne vill använda biltillverkarens egna central eller vara ansluten mot 112.

Är det alltid tvåvägskommunikation med en bil som har sitt eCall kopplat direkt till SOS Alarm?

Bilen ringer upp 112 via ett modem och då kan 112-operatören prata med den som finns i bilen. Sedan finns det faktorer som kan göra att man inte kan prata, t ex mobiltäckning, att personen lämnat bilen eller att personen är medvetslös.

När kommer eCall finnas i alla bilar?

Alla nya fordonstyper som lanseras efter 31 mars 2018 ska ha eCall installerat, det anges i EU-direktivet. Eftersom fordonsparken byts ut stegvis kommer det att ta tid innan alla bilar har eCall.