Fler skulle kunna fällas för filmade olyckor

Det blir allt vanligare att vittnen filmar och fotograferar olyckor snarare än hjälper till. Det finns lagar som skyddar drabbade mot exponering, men de har inte prövats rättsligt.

Fredrik Arvidsson är inspektör på polisen i region väst. Han menar att allmänheten överlag visar respekt för polisens och räddningspersonalens arbete men att det är ett stort problem med personer som stör insatserna.

− Polisens ansvar på en olycksplats är att säkra räddningspersonalens arbete men det blir allt svårare. Problemet är inte att folk filmar, många tycker att vårt arbete är spännande vilket jag har förståelse för. Står de en bit bort, där de inte är i fara eller i vägen, kan det vara okej. Det är när de inte följer våra direktiv som det blir farligt, säger han.

Fredrik Arvidsson minns särskilt en trafikolycka på E6 2013. Lastbilschauffören, som körde in i en bropelare, skadades svårt och avled senare av skadorna. Under upplivningsförsöken vädjade räddningspersonal om hjälp till personer som stannat för att titta, och där vissa filmade. Ingen reagerade, ingen hjälpte, några åkte därifrån.

− Helt obegripligt. Jag blev verkligen illa berörd. Han menar att media som delar ut tipspengar för bilder och filmer bär en delskuld till beteendet. Däremot tror han inte att det går att lagstifta bort.

− Fast vid speciella situationer bör man nog se över juridiken. Det är till exempel bra att det idag inte är tillåtet att använda mobil vid ratten. Men vi vill jobba förebyggande och då är dialogen minst lika viktig som att skapa nya lagar.

Jörgen Lundälv, docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet samt i trafikmedicin vid Umeå universitet, menar att det finns lagar som skyddar drabbade och räddningspersonal på en olycksplats. Problemet är att lagarna inte används.

− Vi behöver pröva dessa fall i domstol innan vi vet om nya lagar krävs, säger han. Han tror att räddningspersonal sällan känner till vilka lagar som gäller på en olycksplats och att det handlar om att lagpröva lika mycket som att utbilda.

Platsen blir ett vårdrum som vilken vårdmottagning som helst.
Jörgen Lundälv

 

− Vet exempelvis sjukskötaren att så fort ambulanspersonalen anländer till en olycksplats och lägger handen på patienten börjar hälso- och sjukvårdslagen att gälla och platsen blir ett vårdrum som vilken vårdmottagning som helst? Då träder också sekretesslagen in där man inte får fotografera och filma.

− Journalister jobbar efter pressetik och kan dokumentera utan att använda stora delar av materialet. Men i dag efterfrågas bilder från privatpersoner som fattar beslut efter en egenuppfattad etik. Vi har allt mer expressivt våld lagrat på våra näthinnor vilket gör oss avtrubbade. Jörgen Lundälv är rädd för att beteendet normaliseras och att vi slutar reagera.

− I en fantasi vill jag skicka in en drönare som dokumenterar ett helt olycksförlopp för att objektivt fånga upp vad som händer på en olycksplats. De som arbetar där kan inte greppa helheten. Han menar att behovet av snabbt skydd av integriteten hos olycksdrabbade inte är tillräckligt i dag.

− På samma sätt som man skyddar en åtalad som ska upp i en rättegång med en filt över huvudet bör olycksoffer skyddas. För få mål drivs till domstol eftersom det är upp till den olycksdrabbade att göra det.

Ur tidningen SOS nr 3 2015
Text: Anita Emthén