Mobilen kan bli din livlina

I en nödsituation är det mycket viktigt att den som ringer 112 snabbt kan lokaliseras. Med rätt inställningar kan mobiltelefonen och ny teknik ge exakt positionering och i bästa fall rädda liv.

När någon ringer 112 är det viktigt att operatören får veta var personen befinner sig. Om den hjälpsökande inte själv kan ange var hen är, kan operatören positionera mobiltelefonen via mobilnätets basstationer. Hur noggrant det kan göras beror på hur tätt basstationerna ligger. I glesbygden kan noggrannheten variera med flera mil och då kan det bli problem för hjälpinsatsen att hitta fram.

SOS Alarm vill nu införa en ny teknik, AML - Advanced Mobile Location, för positionering i Sverige, baserad på mobiltelefonernas exakta GPS-data. Motsvarande teknik finns numera i flera europeiska länder och har sitt ursprung i Storbritanien.

Med nödpositioneringstjänsten kan man lokalisera en telefon med några meters exakthet. När någon som ringer 112 och behöver positioneras frågar operatören om den hjälpsökande har en mobiltelefon med internet och GPS-förbindelsen påkopplade. Om svaret är ja kan operatören skicka ett meddelande med en webblänk till telefonen. Då den hjälpsökande öppnar länken och tillåter att positionsdata sänds, skickas den exakta GPS-positioneringen till larmcentralen.

I maj 2017 börjar SOS Alarm köra ut GPS-positionering via webblänk, senare hoppas man på att även kunna positionera den hjälpsökande per automatik. Detta skulle förenkla och effektivisera för både hjälpsökande och SOS-operatören. Dock behöver det först utredas om positioneringen strider mot lagen om elektronisk kommunikation (LEK) om det behövs en lagändring.