Projekt för sensorlarm vid MC-olyckor är förlängt

Från och med första mars 2019 löper ett pilotprojekt med syfte att kunna upptäcka MC-olyckor i ett tidigare skede via sensorer i en app, som i synnerhet kan bli viktigt vid singelolyckor. Projektet skulle löpa över tre månader fram till sista maj, men är nu förlängt och ska gälla för hela MC-säsongen 2019.

Intresset för pilotprojektet och appen Detecht har varit stort. Mer än 17 000 mc-förare deltar i piloten. Löpande utvärdering av projektet visar på positiva resultat, men också att ytterligare data behövs för att fastställa att SOS Alarm kan fatta adekvata beslut baserat på sensordata. Trots att mc-förarna kört en sträcka som motsvarar mer än 7 varv runt jorden har den kyliga våren lett till färre och kortare körningar än väntat och att projektet ännu inte fått tillräckligt med information. Pilotprojektet förlängs därför MC-säsongen 2019 ut. 

Projektet är ett samarbete mellan SOS Alarm och företaget Detecht. David Ångell är projektledare för projektet och förklarar varför appen behövs. 

- Motorcyklister är oskyddade i trafiken och vi har sett ett behov av att kunna upptäcka allvarliga MC-olyckor snabbare. Singelolyckor är väldigt vanligt, runt hälften av alla olyckor med motorcykel är av den karaktären. Om olyckan är så pass illa att personen inte kan larma på hjälp själv kan det innebära att man blir liggande länge på olycksplatsen innan en medtrafikant passerar. Det är värdefull tid som går till spillo som innebär att skador kan förvärras. Vi ser ständigt över möjligheten att utveckla funktioner och tjänster som kan rädda liv och detta är ett av många initiativ i den riktningen.

Företaget Detecht har utvecklat en app som har en algoritm som bland annat kan känna av hastighet, rotationsrörelser och G-krafter. Om en allvarlig olycka upptäcks av algoritmen skickas ett automatiskt larm till SOS Alarm med information om olyckan och exakt position var den inträffat. Om fallet har gått bra har föraren 60 sekunder på sig att kvittera larmet genom appen. Om ett larm inte kvitteras så skickas informationen till 112 som omedelbart försöker ringa upp föraren. Får SOS-operatören inte tag på föraren skickar vi information om olycksplats och körriktning vidare till ambulans och räddningstjänst. Just nu har över 15 000 motorcyklister laddat ner appen för att delta i pilotprojektet. 

Som motorcyklist, hur deltar jag i pilotprojektet?

- Det är väldigt enkelt att komma igång. Ladda ner appen ”Detecht” som finns tillgänglig både i AppStore och Google Play. Skapa sedan ett konto där du fyller i information om dig själv. Namn, födelseår och telefonnummer är det som krävs, sen är du igång. När du ger dig ut på motorcykeln är det dock viktigt att komma ihåg att starta appen och aktivera olycksdetekteringen. Anledningen till att appen inte alltid är igång är för att minska risken för felaktiga larm.  

Vad ska jag som motorcyklist tänka på när jag använder appen?

- Utöver att aktivera olycksdetekteringen är det viktigt att placera telefonen så nära inpå kroppen som möjligt, eftersom det är dina kroppsrörelser som sensorerna ska känna av. Dessutom är risken mindre att telefonen går sönder vid ett fall om man bär den tätt inpå kroppen. Det är också mycket viktigt att du anger korrekt telefonnummer när du registrerar dig, eftersom det är det numret SOS-operatören ringer när vi får ett larm.

Kan jag använda appen när jag cyklar också?

- Nej, algoritmen är byggd så att den känner igen rörelser för motorcyklister, exempelvis att man måste komma upp i en viss hastighet som är svårare att komma upp i på cykel. Därför fungerar den endast för MC.

Idag är samarbetet endast ett pilotprojekt och en eventuell permanent lösning är beroende på utfallet av projektet.

- Varje larm som vi får via appen kommer att analyseras noggrant och framför allt är det viktigt att utreda om sensorerna har lyckats göra korrekta bedömningar för vad som är en allvarlig olycka. Nu när motorcykelsäsongen drar igång på allvar räknar vi med att de första larmen börjar komma in och då börjar analysarbetet.

Hur ser du på sensorlarm i framtiden?

-  Det finns en spännande framtid för liknande larm, som kan vara användbar för andra typer av aktiviteter som exempelvis ridning eller cykling. Om jag får drömma lite, så ser jag en möjlighet för sensorlarm att bli ett komplement till det vanliga 112-samtalet. Kanske är det så att sensorer kan hjälpa oss att upptäcka faror innan de ens har hänt, vilket skulle kunna innebära att SOS Alarm kontaktar dig och varnar för olycksrisker istället för det omvända.

Tips för att öka säkerheten som pilot i projektet

- Kör en välvårdad och servad MC

- Använd godkända MC-kläder, ryggskydd, hjälm, skor och handskar

- Ladda telefonen innan du ger dig iväg

- Aktivera olycksdetekteringen i appen

- Placera telefonen nära inpå kroppen

- Ha gärna ett headset på dig så att du enkelt kan svara om SOS Alarm ringer

- Anpassa körningen efter din förmåga och körförhållanden

- Kör försiktigt!