Snabbare räddningsinsatser

På tre platser i landet har räddningstjänsten börjat använda Dynamisk resurshantering. I stället för en manuell bedömning av vilka resurser som ska skickas ut vid ett larm så hittar systemet de som är närmast olyckan och har bäst lämpad utrustning.

Larmet går om en bilolycka alldeles vid bron ut till Alnön i Sundsvall. Tidigare hade det varit självklart att räddningstjänsten från brandstationen i centrala Sundsvall hade åkt ut, eftersom olyckan inträffade i deras zon. Gränsen har tidigare gått vid bron. Men olyckan inträffade i mars 2015, efter att Medelpads räddningstjänstförbund gått över till Dynamisk Resurshantering, DRH. Och då gick larmet istället till resurserna på Alnön, som har snabbare väg till platsen. Nu är zonerna alltså bortsuddade.

– Exemplet visar hur DRH har lyckats förändra ett stelbent system som tidigare inte tog hänsyn till de faktiska positionerna på resurserna. Nu kommer rätt hjälp snabbare fram till de som behöver den, säger Ellinor Fransson, brandingenjör vid Medelpads räddningstjänstförbund.

Hon är en av dem som varit med och infört det nya systemet i Västernorrland. En som också varit med är hennes kollega Håkan Samuelsson.

– Det är ett bra system som gör nytta. Den stora utmaningen för oss har varit att utbilda och informera all personal om det dynamiska systemet och dess fördelar. Det finns starka traditioner kring hur arbetet har letts genom decennierna och det får man ha respekt för, säger han.

DRH-systemet togs fram under 2014 av SOS Alarm på uppdrag av räddningstjänsterna i Sverige som efterfrågade ett mer dynamiskt system. Först var det Räddningstjänsten Väst i kommunerna Falkenberg och Varberg som provade att använda systemet och sedan följde Södertörns Brandförsvarsförbund efter. Västernorrland är det första hela länet som bytt ut det gamla systemet. När ett anrop kommer till 112 så görs precis som tidigare en bedömning av vilka resurser och förmågor som behövs. I DRH finns alla räddningstjänstens resurser och förmågor inmatade i systemet och med GPS-stöd är deras geografiska positioner också givna.

Västernorrland är det första hela länet som bytt ut det gamla systemet mot DRH.

– Systemet väljer och hittar sedan de resurser och förmågor som snabbast kan ta sig till olyckan. Det kan vara en bil som är ute på övning och som råkar vara i närheten. Med det gamla systemet hade bilen inte blivit inblandad i utryckningen, säger Ellinor Fransson.

Ett av nyckelorden som används för att förklara DRH är ”gränslöst”. Att ta bort geografiska tillhörigheter, revir och gränser är absolut nödvändigt, vare sig det gäller mellan olika brandstationer eller kommuner.Kanske är det just detta som varit en liten tröskel i införandet. Som sagt så finns det traditioner som också gett intern trygghet inom räddningstjänsten.

– Det har varit en ganska vanlig invändning att ”vi har alltid gjort si och så och det har fungerat bra”. Vi har därför ägnat mycket tid åt att förklara och förankra hos alla att det här är något som går ut på att hjälpa den drabbade på olycksplatsen. Dit ska rätt hjälp komma så snabbt det bara går och det här är ytterligare ett steg i rätt riktning, säger Håkan Samuelsson.

Håkan Samuelsson, brandingenjör, menar att det får ta tid att införa ett nytt system.

I nuläget är det bara räddningstjänsten som omfattas av DRH. Men inom en nära framtid kommer även så kallade semiprofessionella resurser att ingå i systemet. Med det menas till exempel väktare och hemtjänstpersonal.

– Samhället har många befintliga resurser som rör sig över stora områden och som kan bli en del i ett räddningsarbete, säger Henrik Axelsson, SOS Alarm.

– Även frivilliga ur allmänheten kan ingå i DRH-systemet och få larm via sina mobiltelefoner.

Tanken med att integrera dessa grupper är inte att de ska ersätta räddningstjänsten. Men att någon med rätt utbildning kommer först på plats och kan ge första hjälpen eller påbörjar släckningsarbete med brandsläckare kan både rädda liv och minimera skador. I Medelpads räddningstjänstförbund har man redan kommit så långt att man i åtta byar har bildat grupper med frivilliga privatpersoner, så kallade ”förstärkta medmänniskor”. SOS Alarm och räddningstjänsten samverkar nu för att DRH ska kunna implementeras över hela landet.

Ur tidningen SOS nr 2 2015
Text: Anders Lövgren

Foto: Kristofer Lönnå