Inställningar och notiser

Via 112-appen skickar SOS Alarm ut information som är relevant för dig baserat på din position. Därför är det viktigt att se till så att dina inställningar är korrekta.

Snabblänkar för sidans innehåll: 

 

Att välja inställningar

För att appen ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att se över sina inställningar. Vi rekommenderar att man aktiverar positionering och notiser, för att kunna få relevant information baserat på sin geografiska position. Inställningar hittar du under fliken som heter profil i appen.

Så här ser det ut om dina inställningar är gjorda enligt våra rekommendationer. 

Olika typer av information i appen

SOS Alarm publicerar information av olika typer i appen. De olika typerna av information publiceras under fliken aktuellt, men de skickas också ut som notiser om man har tillåtit det i sina inställningar. 

De olika typerna är: 

1. 112-händelser

Utvalda typer av 112-händelser publiceras i appen, baserat på din position. Det innebär att du kan läsa och få notiser om 112-händelser som inträffar i din närhet. De typerna av 112-händelser som informeras via appen gäller bränder, trafikolyckor och båtolyckor.

Observera att information om exempelvis vårdrelaterade olyckor inte publiceras i appen. 

112-händelserna i appen kategoriseras i själva nödsamtalen som vi besvarar och kategorierna är förutbestämda i samråd med räddningstjänsterna.  

2. Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Information vid olyckor och allvarliga händelser. VMA initieras av räddningstjänsten och förmedlas via SOS Alarm och Sveriges Radio till allmänheten i det område det berör. 

Du får information om VMA i appen baserat på din position. Det innebär att du endast får VMA:n som är relevanta för dig och där du befinner dig.

3. Kris- och samhällsinformation

Information från SOS Alarm och andra samhällsaktörer. Informationen kan exempelvis handla om otjänligt vatten, större strömavbrott, telestörningar, med mera. 

4. Förebyggande information

Förebyggande information kan vara nyheter och tips på hur din vardag kan bli tryggare. Denna information bestäms av SOS Alarm. Det kan exempelvis vara information om kommande test av VMA-signalen, brandrisk på grund av sommarvärme, om det råder eldningsförbud eller restriktioner med anledning av pandemin.

När får jag notiser? 

De flesta händelserna som publiceras i appen baseras på din position. SOS Alarm avgör avstånd för hur långt ifrån en händelse en person ska befinna sig för att få händelsen. Avståndet är olika beroende på vilken typ av händelse det gäller. Appen använder telefonens inbyggda positioneringsfunktion. 

Du kan välja vilken typ av information du vi få notiser om baserat på följande kategorier:

  • 112-händelser
  • Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)
  • Kris- och samhällsinformation
  • Förebyggande information

Observera att det kan innebära att du inte får samma notis som en vän som befinner sig i närheten. I de flesta fall beror det på att du befinner dig strax utanför området som vi skickar ut information inom. 

Telefonnummer 

För att den position som appen hämtar ska skickas till SOS Alarm om du ringer 112, behöver du registerna ditt telefonnummer. 

Aviseringsprick på appikonen  

Aviseringspricken som dyker upp på appikonen i din telefon visar att det har intäffat en händelse i din närhet. Den aviseringspricken är tyvärr inte helt kompatibel med vår app, vilket innebär att pricken inte försvinner trots att en händelse är avslutad.