Inställningar och notiser

Via 112-appen skickar SOS Alarm ut information som är relevant för dig baserat på din position. Därför är det viktigt att se till så att dina inställningar är korrekta.

Översiktsguide för dina inställningar
I appen finns en översikt av dina inställningar. Där ser du vilka inställningar du har gjort både för telefonen och för själva appen, och du ser även hur dessa inställningar påverkar användningen av appen. Du kan enkelt ändra inställningar så att den fungerar optimalt.

Aviseringar/notiser
Du kan välja vilka kategorier du vi få notiser om i appen. De kategorier som finns är:

  • 112-händelser
  • Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)
  • Kris- och samhällsinformation
  • Förebyggande information

Notisalarm
Notisalarm är en funktion som gör att din telefon låter när du tar emot en notis även om du har ljudlöst påslaget. Denna funktion kan du välja att aktivera i appen. Du kan testa hur just din telefon fungerar med denna funktion som finns i vår app. Detta är en funktion som bara utvalda appar får använda sig av. 

Telefonnummer
För att kunna koppla ihop din inkommande position från appen med ett 112-samtal behöver du registera ditt telefonnummer.

Aviseringsprick
Funktionen med aviseringsprickar på appikonen är tyvärr inte kompatibel med vår app. Det beror exempelvis på att funktionen för aviseringsprickar inte kan hantera att händelser avslutas. 

Bakgrundspositionering
För att kunna informera dig om händelser som inträffar i ditt närområde är det viktigt att du tillåter att appen alltid har åtkomst till din plats. För att minska batteriförbrukningen sker positionering via telefonens inbyggda GPS endast vid förflyttning eller vid jämna tidsintervaller. Hur positioneringen fungerar är något vi ständigt utvärderar och försöker optimera, bland annat för att appen ska dra så lite batteri som möjligt. 

Händelsens radie
De flesta händelserna du får information om i appen baseras på din position. SOS Alarm tillsammans med räddningstjänst avgör avstånd för hur långt ifrån en händelse en person ska befinna sig för att få händelseinformationen. Avståndet är olika beroende på typen av händelse och vart i landet den inträffar.