De är rösterna bakom 113 13

Vid större händelser som stormar, bränder och giftiga utsläpp ökar trycket på SOS-operatörerna på nödnumret 112. På YouCall i Piteå jobbar operatörerna på informationsnumret 113 13 med att avlasta 112 genom att ge information och råd till de som inte är nödställda.

Det är tisdag förmiddag. I 113 13-rummet på YouCall i Piteå står skrivbordsstolarna tomma. TV-skärmarna för omvärldsbevakning är avstängda och persiennerna på fönsterna mot älven är neddragna. En vanlig dag, som denna, sitter operatörerna utspridda på kontorets ordinarie platser och varvar de 20 till 50 inkommande samtalen på 113 13 med andra myndighetsuppdrag. Annat var det i somras när bränderna rasade runt om i Sverige.

– När det brann som mest i både Trängslet och runt Ljusdal hade vi uppåt 1 000 samtal om dagen, säger Patrik Persson, back office-ansvarig för 113 13 på Youcall.

På YouCall bemannades snabbt 113 13-rummet upp och som mest satt de 10 personer explicit med 113 13-samtal. De flesta samtalen handlade om människor som kände lukten av brandrök.

– Känner man en generell röklukt är det helt rätt att ringa in till oss. Då kan vi genom SOS-kartan och vindriktning se om röken kommer från någon brand i närheten. Rök kan färdas 20,30 eller 40 mil. Ser man en kraftig rökpelare eller eldslågor då ska man ringa 112, säger Patrik Persson.

All information som 113 13 förmedlar kommer från verifierade källor. För att hela tiden ha den senaste informationen under bränderna deltog Patrik Persson i samverkanskonferenser med alla berörda myndigheter och organisationer som räddningstjänsten, MSB, kommuner och försvaret.

Youcall, som till 80 procent ägs av SOS Alarm, har 75 anställda i Piteå. Alla operatörer är utbildade att ta emot 113 13-samtal. Operatören Roger Jönsson, som arbetat på YouCall sedan 2004, jobbade också under sommarens bränder. Han trivs bra med att kunna stötta och informera människor som ringer in. Särskilt nattetid.

– På natten hörs inget på radion och alla grannarna sover. Då känns det bra att kunna hjälpa folk att känna sig trygga. På 113 13 behöver vi inte stressa. Det är inte på liv och död. Hos oss får det vara lite lugnare, speciellt om någon är rädd och mest behöver någon att prata med, säger Roger Jönsson.

Innan 113 13-numret aktiverades 2013 tog SOS Alarm även emot dessa samtal, med förlängda svarstider för de som var i verklig nöd som följd. Nu tar Mona Engström, projektledare för 113 13 på YouCall, och hennes kollegor emot alla samtal som kommer till 113 13.

– Det är ett utmanande uppdrag och man vet aldrig vad som kommer. Det som är viktigast med 113 13 är att särskilja de som behöver hjälp mot de som behöver information. Deras samtal får inte stå i vägen, säger Mona Engström.

Text och foto: Erik Ardelius