112s tolkar rycker in när språket blir ett hinder

När en situation känns så akut att man ringer 112 kan det vara svårt att hitta de rätta orden. Ännu svårare blir det när man måste tala ett främmande språk. För att stötta både SOS-operatören och inringaren erbjuder SOS Alarm tolkning på 200 språk.

Klockan slår fyra en torsdagseftermiddag och Nela Romi är inne på sin sista timme innan arbetsdagen är slut. Vi är på Transvoice, tolkningsföretaget som SOS Alarm samarbetar med för att tolka 112-samtal. Som tolk i arabiska har Nela under dagen gett språkligt stöd i privatpersoners kontakt med allt från advokatfirmor till Arbetsförmedlingen. Flera samtal till 112 har hon också hunnit med, som när hon fick tolka åt en man som kräktes och var yr. Det slutade med en ambulansutryckning.

– För mig betyder det mycket att tolka 112-samtal, säger Nela. Det gör mig glad att kunna hjälpa till och göra nytta, kanske rent av rädda liv. Som tolk kan jag både hjälpa SOS-operatören att göra sitt jobb och få inringaren att känna sig trygg.

Jämfört med de andra uppdrag som Transvoice hanterar är 112-samtalen helt i sitt eget slag. I stället för att tolka ordagrant krävs det att Nela fångar upp den avgörande informationen. Alla som tolkar för SOS Alarm går en särskild utbildning och de flesta har varit på studiebesök i SOS-operatörernas lokaler.

– För mig är det viktiga att få svar på SOS-operatörernas frågor så att de kan göra rätt bedömning, säger Nela. Det gäller att vara lugn och stresstålig när den man pratar med har det jobbigt.

Nela sitter i Transvoice öppna kontorslandskap på Kungsholmen i Stockholm. Det är hit SOS-operatören ringer när hen har gjort bedömningen att det behövs en tolk. SOS-operatören Ilona Lindholm använder sig av tjänsten flera gånger i veckan.

– Jag märker nästan direkt om det behövs en tolk, säger hon. Det brukar gå fort från det att jag kontaktar Transvoice till att de har kopplat ihop mig med en tolk men när jag är mitt uppe i det går tiden långsamt. Mitt jobb handlar ju om att hjälpa folk så fort som möjligt.

Under tiden tar hon samtalet framåt så gott hon kan på egen hand. Ilona märker hur inringarna blir lugnare när de får prata på sitt modersmål.

– Ibland kan den stress och oro jag märker av hos inringaren bero på att de inte kan förklara sig snarare än att det är en nödsituation det handlar om. Den stora fördelen med tolktjänsten är att vi får hjälp att kommunicera samtidigt som jag fortfarande hör inringaren och kan lyssna in allt det där som inte sägs. Som att utifrån andningen bedöma om personen är smärtpåverkad, säger Ilona.

De tio största tolkspråken finns på plats hos Transvoice varje dag mellan 8 och 17 vilket gör att det sällan tar längre än en minut innan tjänsten förmedlas. På de ovanligare språken är väntetiden något längre. Även efter kontorstid är tolkarna tillgängliga via ett slags jour.

– 112-samtalen är alltid prioriterade, säger Alexander Markinhuhta, Operations Manager på Transvoice. Vi har tolkar på 200 språk och i de fall tolken inte finns i lokalen kopplar samordnaren in en extern tolk.  

Sedan samarbetet med SOS Alarm startade 2011 har antalet tolkuppdrag för 112 ökat stadigt.

– Det beror dels på de senaste årens asyltillströmning men också på att alltfler känner till tolktjänsten, säger Alexander. Vare sig SOS-operatören eller inringaren ska behöva chansa när det finns en bra språklig säkerhetslina som den här.

Text: Camilla Carlsson

Foto: Alexander von Sydow och Anna Simonsson