"Prata med ditt barn. Men skräms aldrig med polisen"

Varje år går många barn vilse eller kommer bort i Sverige. Som förälder finns det mycket att tänka på, före utflykten. – Prata med ditt barn. Men skräms aldrig med polisen, säger Örjan Owesson, verksamhetsexpert på Nationella operativa avdelningen (NOA).

Varje år går ungefär 700 barn vilse i naturen, enligt Civilförsvarsförbundet. Barn försvinner också på andra platser; köpcentrum, på gator och torg och i samband med skol- och förskoleutflykter.

De allra flesta återfinns snabbt.

Som förälder är det viktigt att göra det till en rutin att prata med sitt barn om hur det ska agera om situationen uppstår.

Och man bör börja tidigt, menar Örjan Owesson, som är verksamhetsexpert på Nationella operativa avdelningen (NOA) inom polisen.

– Mycket handlar om att förebygga och ha en dialog med barnen, säger han.

Generellt sett, och då särskilt inför utflykten, är det bra att ha en grundregel: till exempel att vi ses på en särskild plats om vi kommer bort ifrån varandra. Eller att barnet, när det förstår att det har kommit bort, stannar kvar på samma plats tills de vuxna kommer. 

Små barn, upp till tre, fyra år, kan lätt distraheras och dra iväg när de ser något spännande, som fångar deras intresse.

– De ser det som att de andra har försvunnit, snarare än att de själva har kommit bort, säger Örjan Owesson.

Föräldrar har ett stort ansvar, menar han.

– Små barn går inte vilse, det är vuxna som tappar bort dem.

Från fyra års ålder sker en växling. Då blir barnet en egen person och kan förstå att det har kommit bort. Då kan de också veta hur de ska agera.

Vad ska man då göra som vuxen om barnet försvunnit?

Det första är att tänka efter om det finns någon fara i området. Kanske ett vattendrag eller ett stup, om man är i en skog. Då ska man själv gå dit eller skicka någon annan, säkerställa att barnet inte hamnar där, enligt Örjan Owesson.

– Känner man oro ska man ringa polisen direkt. Varje minut vi förlorar kan spela roll. Ju tidigare polisen kopplas in, desto enklare blir det. Inte minst kan hundarna lättare få upp ett vettigt spår, säger han.

Ett vanligt fel föräldrar gör är att i uppfostringssyfte ”hota” med att polisen kommer om barnet, till exempel, cyklar utan hjälm. Det gör att barn som gått vilse då riskerar att gömma sig för polisen.

– Vi hade ett fall med en försvunnen pojke som hittades på en bro. Patrullen som kom dit frågade vad han bodde. De tog med honom till stationen och frågade om han ville ha glass, men han var bara tyst. Till sist kom föräldrarna. Då visade det säg att han var rädd för polisen, säger Örjan Owesson.

Text: Hanna Lindberg
Foto: Johan Gunséus