Samverkansteamet som får staden att fungera

Två av Europas bästa fotbollsklubbslag gör upp om UEFA-titeln på Friends Arena. Trots den stora anstormningen av fans måste regionens alla samhällsfunktioner fungera. Följ med bakom kulisserna där ett unikt samarbete mellan ett flertal samhällsaktörer bidrar till att allt går smidigt till.

På väggen syns ett folkhav i rörelse. Vi befinner oss 30 meter under jord i hjärtat av SOS Alarms lokaler och följer händelserna ute på stan via stora bildskärmar. Snart börjar finalen i Europa league. 50 000 fotbollsfans är på väg att fylla Friends Arena och stämningen bubblar.

”Nu rör det på sig”, säger en i staben för samverkan i Stockholmsregionen när han kommenterar vad som händer på skärmen. Staben är del av ett samarbete mellan alla regionens aktörer som berörs av en stor händelse som en fotbollsmatch, ett kungabröllop eller ett oväntat snökaos. I den här staben finns representanter från Räddningstjänsten, Polisen, SOS Alarm, Trafikverket, operatörer inom kollektivtrafiken och många fler.

– Vi träffas inför alla slags event som involverar många människor och där det finns risk för störningar, säger Kajsa Larsson, trygghetsoperatör på Trafikförvaltningens Trygghetscentral. 

– Samarbetet mellan aktörerna ger oss en helt annan helhetsbild. Händer det exempelvis en olycka i tunnelbanan kan kameraövervakningen hjälpa ambulansen att snabbt lokalisera rätt plats.

Planeringen inför ett event som UEFA har pågått i månader. Aktörerna har träffats för att tillsammans lägga upp sin kommunikation och planera hur de ska agera vid olika möjliga scenarion som kan uppstå. Och så samlas de i en samverkansstab vid själva eventet för att snabbt kunna ta del av varandras information och förmedla den vidare inom de egna leden.

Men ibland inträffar de mest oväntade händelserna. Som terrordådet den 7 april och vinterns första snökaos. Då kallas staben in akut. Det beröm som de olika samhällsinstanserna har fått för hur de hanterade terrordådet i Stockholm kan delvis förklaras av samarbetet.

Det finns en tydlig tidsvinst med det här arbetssättet både för oss och de andra verksamheterna
Stefan Rådman, Polisen

Med en hörsnäcka i ena örat följer han korrespondensen på Polisens kommunikationsradio. Den information som kan vara av intresse för de andra verksamheterna delger han staben.

När matchen är slut och de stora folkmassorna har skingrats väntar utvärderingen. Vad gick bra? Och vad kunde gått bättre? Tanken är att hela tiden finslipa samarbetet.

– Vi har ett lärande arbetssätt där både de här stora händelserna och det vi kallar vardagssamverkan är viktiga, säger Ola Slettenmark, ansvarig för Samverkan Stockholmsregionen och stabschef för dagen.

Med vardagssamverkan tänker han på det operatörskluster som sitter i salen intill det mötesrum där staben har samlats. Det består av operatörer som tillsammans representerar SOS Alarm, Polisen, Räddningstjänsten, Trafikverket och Trafikförvaltningens Trygghetscentral. En verksamhet som i nuläget bedrivs sex dagar i veckan. Här kan operatörerna prata direkt med varandra och de har tekniken för att enkelt skicka informationen vidare inom sin verksamhet. Genom detta arbetssätt kan insatserna bli snabbare, resurserna nyttjas mer effektivt och det finns alltid en aktuell bild av läget i regionen. En bild som vid stora händelser löpande förmedlas till staben.

– Eftersom vi blir mer effektiva och kan säkra att bra, enhetlig information går ut till allmänheten gynnar samarbetet regionens medborgare, säger Ola Slettenmark avslutningsvis.

Fakta

Samverkan Stockholmsregionen

För att säkra att viktiga samhällsfunktioner fungerar både till vardags och i krissituationer finns Samverkan Stockholm - ett samarbete mellan ett 40-tal aktörer, däribland regionens kommuner, landstinget, Trafikverket, SOS Alarm, Polisen, och regionens räddningstjänster. Inför stora evenemang och vid oväntade händelser träffas en stab med representanter från aktörerna för att utbyta information och jobba ihop sig så att allas resurser används så effektivt som möjligt.

På SOS-centralen i Stockholm finns även ett operatörskluster, ett regionalt operativt samarbete mellan SOS Alarm, Polisen, räddningscentralerna i länet och SLs Trygghetscentral. De tar emot alla de samtal som berör flera samhällsfunktioner, så kallade samverkanslarm. Ett exempel på det kan vara en bilolycka där både polis, ambulans och räddningstjänst behövs.