Att hänvisa vidare

Jourhavande prästs uppdrag är att erbjuda den inringande/konfidenten samtalsstöd i den akuta situation som han eller hon befinner sig. Detta samtalsstöd är det primära.

Intern hänvisning

Under samtalet kan det ibland ändå kännas naturligt att hjälpa konfidenten att söka fortsatt hjälp av mer kontinuerligt slag. Att informera om att det är möjligt att vända sig till den lokala församlingen för att få samtala med en präst eller en diakon är en möjlig väg. Att hänvisa till den lokala församlingens själavårds- och samtalserbjudande är också ett sätt att tydliggöra att "jourhavande präst" bara är en del av Svenska kyrkans själavårdserbjudande och samtalsstöd..

Om konfidenten har valt att vara helt anonym så hänvisa bara allmänt till hemförsamlingen.

Om konfidenten har berättat var han eller hon bor och du har tillgång till Svenska kyrkans matrikel eller kan hitta en församlings telefonnummer på nätet så lämna gärna ett telefonnummer till konfidenten. Lämna aldrig ut kollegors hemtelefonnummer!

Svenska kyrkans arbete mot sexuella övergrepp

Om du pratar med någon som blivit kränkt och sexuellt utnyttjad inom Svenska kyrkan kan du hänvisa till de kontaktpersoner som finns utsedda inom varje stift.

Våga bryta tystnaden
Begreppet sexuella övergrepp omfattar allt från sexuella trakasserier av olika slag till våldtäkt, såväl brottsliga handlingar som moraliskt klandervärda sådana. Även kommentarer, antydningar och anspelningar av sexuell natur mot en annan persons vilja räknas som övergrepp.

Tidigare tystades sexuella övergrepp ofta ner. Detta ledde inte sällan till att den drabbade kände både skuld och skam över vad som hänt, medan förövaren kunde fortsätta utan att handlingen ifrågasattes.

Svenska kyrkan vill medverka till att tystnaden kring sexuella övergrepp bryts, vill våga ta in vad som faktiskt kan hända, och handla därefter.

Kontaktpersoner ger stöd
Inom kyrkan finns ett nätverk av kontaktpersoner, två i varje stift, som lyssnar, ger stöd till egna beslut och förmedlar kontakter till myndigheter och organisationer. För mer information se.

Kontaktinformation finns på http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=656115 

Extern hänvisning

Om du uppfattar att konfidenten akut behöver kontakt med sjukvården så uppmana konfidenten att omgående ta den kontakten.

Råd om vård kan man få på telefon 1177 eller på webben
www.1177.se

 

TES

På TES (telefonjourernas paraplyorganisation i Sverige) hemsida hittar du information om andra telefonjourer som man kan hänvisa vidare till.
Det kan handla om att de har andra öppettider än vad jourhavande präst har eller att de har en annan kompetens eller inriktning.

Se vidare under fliken Telefonjourer.