Telefonjourer

Svenska kyrkans Finska telejour 020-26 25 00

Öppet: dagligen kl. 21.00-24.00

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Öppet: Dygnet runt

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för kvinnor som utsatts för hot och våld. Den som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa.Man ringer gratis oavsett var man bor. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Till Kvinnofridslinjen kan man ringa om man vill tala med någon om sina upplevelser eller om man har frågor. De som svarar är socionomer eller sjuksköterskor med vana att möta människor i kris eller i svåra livssituationer. Alla har tystnadsplikt och man kan vara anonym.

Uppgiften är att lyssna och ge professionellt stöd. Man kan alltid få praktiska råd så att man kan förändra sin nuvarande situation och ta sig vidare. Man kan också få information om vart man kan vända sig inom vården om man har fysiska eller psykiska skador. Eller hur man polisanmäler brott, till exempel misshandel, hot eller sexuella övergrepp. Eller vilket stöd man kan få i sin kommun.

http://www.kvinnofridslinjen.se/

Jourhavande Medmänniska 08 - 702 16 80

Öppet: dagligen kl. 21.00 – 06.00

Chattfunktion är öppen på söndagar, måndagar och tisdagar mellan 21-24 och finns på hemsidan. 

Jourhavande Medmänniska kan bidra med någon som lyssnar samt ge stöd, inlevelse och hopp till medmänniskor som känner behov av det. De som möter i jourtelefonen är vanliga medmänniskor som vill dela med sig av sin tid och sitt engagemang. Många saknar någon att dela sina känslor och tankar med, en del har inte ens någon att dela sin glädje med och många människor går igenom svåra perioder eller hamnar i besvärliga situationer. Gemensamt för nästan alla som ringer Jourhavande Medmänniska är ensamhet och en känsla av övergivenhet. Jourhavande Medmänniska erbjuder någon som lyssnar. Alla kvällar och nätter året om. Man kan vara anonym.

www.jourhavande-medmanniska.se

Kyrkans SOS 0771-800 650

Öppet vardagar 13-21 och helgdagar 16-21.

Kyrkans SOS är Svenska kyrkans ideella samtalsjour, tillgänglig via telefon och digitala brev. Vi finns för att lindra ensamhet och psykisk ohälsa, och att förebygga självmord. I SOS-telefonen och SOS-brevlådan blir du mött med förståelse, respekt och acceptans, oavsett vem du är, hur du har det, oavsett t ex sexuell läggning eller trosuppfattning. Vår uppgift är att lyssna till det svåra, att ge stöd och tröst utan att tvinga på dig våra egna råd eller lösningar. Det viktiga är vad du har behov av att prata eller skriva om, inte vad vi själva tycker och tänker.

Kyrkans SOS bemannas av utbildade volontärer med tystnadsplikt. Du som ringer eller skriver till oss kan vara helt anonym.

www.kyrkanssos.se

Föräldratelefonen 020 - 85 20 00

Öppet: Måndag–Fredag kl. 10.00–15.00

Förälder eller annan vuxen som har bekymmer eller frågor om barn i sin närhet eller har funderingar om sin roll som förälder? Många föräldrar är ganska ensamma med sina barn, sin oro och sina frågor. Det är inte säkert att man har vänner eller släktingar på nära håll som kan hjälpa till och som kan ge de goda råden.

Då är det skönt att kunna ringa och diskutera sina frågor och bekymmer med någon som lyssnar och förstår – som har erfarenhet och kunskap för att kunna ge råd och hänvisningar. - Samtalet kostar aldrig mer än en markering - Man är anonym och samtalen är konfidentiella - Svararna är erfarna psykologer, psykoterapeuter, socionomer, familjerådgivare. De är själva föräldrar.

BRIS

Bris är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation som bistår barn som far illa och är en länk mellan barn, vuxna och samhälle. Barn kan kontakta Bris och få hjälp av kuratorer som bemannar telefonnumret 116 111 samt chatt via www.bris.se dygnet runt, året runt. Det går också att mejla dygnet runt via www.bris.se, svar kan dröja ett par dagar.

Bris bemannar även telefonnumret 077-150 50 50, dit vuxna som behöver stöd eller råd kring barn i sin närhet kan ringa. 


Telefonnummer för barn: 116 111 
Bris vuxentelefon: 077-150 50 50 (öppet vardagar 9-12)
Stödlinje på arabiska för vuxna: 077–448 09 00 (öppet tis-tor 9-12)

www.bris.se

Jourhavande kompis 

Öppettider: 18-21 vardagar, 14-17 helger

Jourhavande kompis är en chattjour för barn och unga upp till 25 år som drivs av Röda Korsets Ungdomsförbund. Oavsett vem du är eller var du befinner dig så kan du chatta med oss. Hos oss är du anonym och de som svarar i chatten är också det. Vi är inga psykologer eller experter, bara andra unga människor som finns här för dig när du behöver det.

Hemsida: www.jourhavandekompis.se

Spes 020 – 18 18 00

Öppet varje dag 19.00–22.00

SPES är en ideell rikstäckande organisation som erbjuder samtalsgrupper, telefonjour, kontaktpersoner för dig som mist någon i självmord. Från en efterlevande till en annan. 

http://www.spes.se/

Brottsofferjourernas Telefoncentral 0200-21 20 19

Brottsofferjouren ger information, stöd och hjälp till människor som drabbats av brott. Runt om i landet finns över 100 jourer. Brottsofferjouren ger ett medmänskligt stöd. Brottsofferjouren är ingen myndighet och inga experter. Alla som svarar har utbildning för uppdraget och erfarenhet av att möta människor som drabbats av alla sorters brott. Brottsofferjouren försöker ge alla brottsoffer hjälp på sina villkor.

Man kan ringa Brottsofferjourernas Telefoncentral 0200-21 20 19 kontorstid . Där får man en första hjälp. Om man vill kan man sedan bli kontaktad av en lokal stödperson. Brottsofferjourernas Telefoncentral kan ge stöd på åtta språk. För stöd på eget språk ring 08-642 00 44. Mer information finns på:
 http://www.boj.se/

RFSLs Brottsofferjour 020-34 13 16

RFSLS brottsofferjour är en nationell brottsofferjour som vänder sig till hbt-personer som utsatts för partnervåld, hatbrott och/eller hedersvåld. Är man hbt-person och utsatts för annat våld, hot eller trakasserier kan man också vända sig till hit. 
Man erbjuder samtalsstöd på en mottagning i Stockholm eller telefonkontakt om man bor på annan ort. Man har ett brett kontaktnät med jurister, poliser, kvinnojourer, brottsofferjourer så att man kan få kunskap om vart man kan vända sig direkt där man bor.

Ring kostnadsfritt: 020-34 13 16 
eller maila:
 boj@rfsl.se

www.rfsl.se/brottsoffer

Fredsbaskrarna kamratstödsjour 020-666 333

Öppet dagligen kl. 18.00-21.00

Fredsbaskrarnas kamratstödsjour finns till för alla som har gjort internationell tjänstgöring samt deras anhöriga. Alla som är engagerade i kamratstödet är själva utlandsveteraner och vet hur det är att tjänstgöra i utlandsstyrkan.

Du kan vara anonym.

Kamratstödet har ett kontaktnät om det är så att du behöver och vill ha mer stöd. Du kan också skicka e-post till:020666333@fredsbaskrarna.se

Familjestöd 070-5709991

Alla som har hemvändande anhöriga eller upplever oro över den närståendes utlanstjänstgöring kan behöva råd och stöd.

Soldathemsförbundet erbjuder professionellt anhörigstöd, familje- och parstöd.

www.soldathem.org

Nationella Stödlinjen för spelare och anhöriga 020-81 91 00

Öppet: Alla vardagar kl. 10.00-21.00

Om man upplever problem i samband med sitt spelande kan man ringa till Nationella Stödlinjen för spelare.

Som anhörig kan man också ringa till Stödlinjen för att tala om de problem som kan uppstå i samband med spel om pengar. Skulle man ringa när linjen är stängd har man möjlighet att lämna ett meddelande på telefonsvararen för att bli uppringd senare. Samtalet är gratis förutom när man ringer från mobilen, då samtalet kostar en markering. Den som ringer kan alltid vara anonym. Dessutom har alla rådgivare på linjen tystnadsplikt.

Rådgivarna på linjen har stor erfarenhet av att tala med både spelare och anhöriga. De motiverar och ger stödjande samtal för att man ska kunna hitta sina egna verktyg till förändring. Om man vill ha ytterligare hjälp informerar rådgivarna om närliggande självhjälpsgrupper eller behandlingsalternativ där man bor. Rådgivningen och bemanningen sköts av ACE/AB Spelinstitutet på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut.

Om man vill läsa mer om Statens folkhälsoinstitut  eller om man vill veta mer om Spelinstitutet kan man gå in på:
 http://www.fhi.se/

http://www.spelinstitutet.se/  
Nationella Stödlinjen har funnits sedan 1999, då linjen startades upp på initiativ av OSS (Oberoende Spel Samverkan).

Samtalet till linjen är gratis om man ringer från en vanlig telefon. Ringer man från en telefonautomat kostar det 3 markeringar, cirka 3 kr, oavsett hur länge man pratar. Det går även att ringa från mobiltelefon. Man debiteras då för operatörens uppkopplingsavgift.

PrevenTell 020-66 77 88

Hjälplinjen vid oönskad sexualitet

Öppet: vardagar kl 11 - 14, övrig tid kan meddelande lämnas på telefonsvarare.

Preventell är en nationell hjälplinje för den som upplever sig ha tappat kontrollen över sin sexualitet,  sina tankar och handlingar och är orolig för att göra båda sig själv och andra illa.

Den som tar kontakt med PrevenTell har rätt att vara anonym.

Andra föreningar som kan vara bra att känna till och som man kan hänvisa till

Ångest Syndrom sällskapet ÅSS

Stödförening för den som lider av ångestsyndrom, panikångest eller socialfobi. ÅSS har många lokala föreningar runt om i landet.
För mer information se
http://www.angest.se/

Svenska OCD förbundet

Stödförening för personer med tvångssyndrom och deras anhöriga.
http://www.ocdforbundet.se/

Föreningen Balans

Stödförening för personer med depressioner, mani eller växlande perioder och för deras närstående.

http://www.shedo.org/
Stödförening för den som har självskadebeteende (self harm and eating disorders organisation)

AA, Anonyma Alkoholister

För den som själv kämpar med sitt alkoholberoende eller den som är orolig för någon annan.

AA erbjuder en telefonjour. Öppen alla dagar 11 – 13 och 18 – 20. Tfn 08-720 38 42

Tipsa också om

http://shedo.org/stod/jourtelefonnummer/