Anmälan om ändring av uppgifter för SMS112 För verksamheter

För att kunna tillhandahålla tjänsten SMS112 behandlar SOS Alarm dina personuppgifter genom att införa dem i ett för ändamålet särskilt upprättat register, samt i övrigt för att utföra tjänsten och sända rätt hjälp vid nödsituationer. SOS Alarm är personuppgiftsansvarig för sådan behandling. SOS Alarm förbinder sig att på din begäran lämna information om behandlingen, rätta, och ta bort personuppgifter samt beakta ett återkallande av lämnat samtycke.

ifylles endast vid ändring av abonnemang
Jag intygar att personuppgifterna ovan är korrekta och samtycker till den behandling av mina personuppgifter som sker i tjänsten SMS 112. Jag har tagit del av villkoren för tjänsten SMS 112 och är medveten om att dålig täckning hos nätoperatören medför risker för fördröjning av SMS samt att tjänsten kan spärras vid missbruk.