PTS Samtalsförmedlande tjänster

Det finns tre samtalsförmedlande tjänster i Sverige. Det är tjänsterna Texttelefoni.se, Bildtelefoni.net och Teletal. Syftet med tjänsterna är att underlätta för personer med vissa funktionsnedsättningar att ringa och bli uppringda på likvärdiga villkor som andra. Tjänsterna kan bland annat användas för att ringa 112, 1177, 113 13 och 114 14.

Lättläst version samt version på teckenspråk finns längre ner på sidan

Texttelefoni.se – samtal mellan tal och text förmedlas

Texttelefoni.se förmedlar samtal på svenska mellan tal och text, och på engelska mellan tal och text. Personen som använder text i samtalet ringer med texttelefon, mobilapp eller med tjänstens webb. Motparten i samtalet använder telefon eller mobil. En förmedlare förmedlar samtalet i båda samtalsriktningar. Texttelefoni.se gör det även möjligt att använda tjänsten med hjälp av punktskrift.

Samtal till 112 är prioriterade i tjänsten och besvaras före andra samtal. 112 når man med analog texttelefon på 019-760 69 05, med digital texttelefon på SIP-adressen 112@texttelefoni.se, via mobilappar och tjänstens webb.

Mer information om Texttelefoni.se och om hur tjänsten fungerar finns på tjänstens webbplats www.texttelefoni.se. Det går bra att vända sig till deras kundtjänst för ytterligare information.

Bildtelefoni.net – samtal mellan tal och teckenspråk förmedlas

Bildtelefoni.net förmedlar samtal mellan talad svenska och svenskt teckenspråk. Personen som använder teckenspråk i samtalet ringer med bildtelefon, mobilapp eller med tjänstens webb. Motparten i samtalet använder telefon eller mobil. En teckenspråkstolk förmedlar samtalet i båda samtalsriktningar. Även viss distanstolkning ingår i tjänsten. Bildtelefoni.net gör det även möjligt att använda tjänsten med hjälp av punktskrift.

Samtal till 112 är prioriterade i tjänsten och besvaras före andra samtal. 112 når man med bildtelefon på SIP-adressen 112@tolk.sip.nu, via mobilappar och tjänstens webb.

Mer information om Bildtelefoni.net och om hur tjänsten fungerar finns på tjänstens webbplats www.bildtelefoni.net. Det går bra att vända sig till deras kundtjänst för ytterligare information.

Teletal – samtal mellan tal och svårförstått tal förmedlas och samtalsstöd ges

Teletal förmedlar samtal på svenska mellan tal och svårförstått tal, samt ger samtalsstöd. Båda samtalande parter använder telefon eller mobil. De samtalande parterna har direkt kontakt med varandra och en tolk ger stöd vid behov.

112 når man med telefon eller mobil på 020-22 11 44. Det är samma telefonnummer som används för alla typer av samtal.

Mer information om Teletal och om hur tjänsten fungerar finns på tjänstens webbplats www.teletal.se. Det går bra att vända sig till deras kundtjänst för ytterligare information.

Att ringa upp någon via tjänsterna med telefon eller mobil

Då någon av tjänsterna behövs för att genomföra telefonsamtal ringer man upp tjänstens telefonnummer med en telefon eller mobil. När man kommer fram till tolk eller förmedlare säger man vem som ska ringas upp. Ibland är det på ett telefonnummer och ibland på en så kallad SIP-adress. En SIP-adress ser ut ungefär som en e-postadress. Tolken eller förmedlaren kan hjälpa uppringaren att komma igång om hen är osäker på hur tjänsten fungerar.

Tjänsterna kan användas utan registrering eller förbokning. Samtalsförmedlingen kostar inget extra, utöver operatörens eventuella samtalsavgifter.

Viktiga telefonnummer som man kan ringa via tjänsterna

Tjänsterna kan bland annat användas för att ringa till:

112 – nödsituationer med fara för liv, egendom eller miljö

1177 – rådgivning med sjuksköterska och hänvisning inom vården vid sjukdom

113 13 – få eller lämna information vid större olyckor eller kriser

114 14 – kontakt med polisen för att göra en anmälan eller lämna tips och upplysningar.

Denna information är framtagen av Post- och telestyrelsen (PTS), i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Krisinformation.se, SOS Alarm Sverige, Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) och Institutet för språk och folkminnen (Isof).

PTS ansvarar för att samtalsförmedlande tjänster finns för att alla i Sverige ska kunna ringa till varandra oberoende av funktionsförmåga. Tjänsterna utförs av flera leverantörer på uppdrag av PTS.

Lättläst version

Hjälp att ringa

Om du har en funktionsnedsättning

kan du få hjälp att ringa och att bli uppringd.

En förmedlare eller tolk hjälper dig

och den du pratar med

att få samtalet att fungera.

 

Hjälpen heter samtalsförmedlande tjänst.

Det finns tre olika tjänster

som hjälper till att förmedla samtal.

Det är Texttelefoni, Bildtelefoni och Teletal.

Läs mer om tjänsterna nedan.

 

Du kan använda tjänsterna

utan att registrera dig någonstans eller boka i förväg.

Det kostar lika mycket

som att ringa ett vanligt samtal.

 

Du behöver veta telefonnummer

eller SIP-adress till den du ska ringa.

En SIP-adress ser ut ungefär som en e-postadress.

Tolken eller förmedlaren kan hjälpa dig

om du är osäker på hur tjänsten fungerar.

 

Tjänsterna är viktiga för att alla i Sverige 

ska kunna ringa till varandra.

Följande nummer är bra att känna till och går att nå via tjänsterna:

Ring 112 om du snabbt behöver hjälp av polis,

brandkår eller ambulans. Ring bara i nödsituationer.

Ring 1177 om du är sjuk och behöver råd

från en sjuksköterska eller få hjälp att söka vård.

Ring 113 13 – om du vill ge eller få information

vid stora olyckor eller kriser.

Ring 114 14 – om du vill prata med polisen

men det inte är bråttom.

Myndigheten Post- och telestyrelsen

har ansvar för tjänsterna.

 

Texttelefoni – Samtal mellan text och tal

Du som behöver ringa ett samtal

genom att skriva text kan göra det på tre olika sätt.

Via app

På hemsidan www.texttelefoni.se

Med en texttelefon

 

När du ringer upp med hjälp av Texttelefoni

berättar du för en person som kallas förmedlare

vem du vill ringa till.

 

Förmedlaren ringer upp den du vill prata med

och gör om text till tal och tal till text.

På så vis kan ni ha ett samtal.

Den som använder tal ringer

med vanlig telefon.

Ni kan prata och skriva på svenska,

eller prata och skriva på engelska.

Texttelefoni funkar även för dig

som använder punktskrift.

 

Du kan läsa mer om de olika sätten

att ringa på www.texttelefoni.se.

Där står också hur du kan kontakta kundtjänst

om du vill fråga något.

Texttelefoni svarar på nödsamtal till 112 före andra samtal.

Ring 112 med analog texttelefon

genom att slå 019-760 69 05.

 

Ring 112 med digital texttelefon

med SIP-adressen 112@texttelefoni.se.

 

Ring 112 via app eller via hemsidan.

 

Bildtelefoni – Samtal mellan teckenspråk och tal

Du som behöver ringa ett telefonsamtal

med hjälp av teckenspråk

kan göra det på tre olika sätt.

I appen Bildtelefoni.net

På hemsidan www.bildtelefoni.net

Med en bildtelefon

 

När du ringer med hjälp av Bildtelefoni

berättar du för en tolk vem du vill ringa till.

Tolken gör om teckenspråk till tal

och tal till teckenspråk.

På så vis kan ni ha ett samtal.

Den som använder tal ringer

med vanlig telefon.

Bildtelefoni fungerar för

svenskt teckenspråk och svenskt tal.

 

Du kan läsa mer om de olika sätten

att ringa på www.bildtelefoni.net.

Där står också hur du kan kontakta kundtjänst

om du vill fråga något.

Bildtelefoni svarar på nödsamtal till 112 före andra samtal.

Ring 112 med bildtelefon 

med SIP-adressen 112@tolk.sip.nu.

 

Ring 112 via app eller via hemsidan.

 

Teletal – Stöd i samtal

Om du behöver stöd och tolkning under telefonsamtal

kan du få hjälp av Teletal på svenska.

Teletal kan hjälpa dig och den du pratar med att

tolka otydligt tal och svåra ord

ge stöd för minnet

anteckna vad som sägs i samtalet

och skicka hem det till dig

klara av telefonväxlar

ge trygghet och stöd

 

Både du och den du ringer till

använder vanliga telefoner.

Ring 020-22 11 44. Då får du berätta

för en tolk vad du behöver hjälp med.

Tolken ringer upp personen som du vill ringa

och hjälper till i samtalet när det behövs.

 

Du kan läsa mer om tjänsten på www.teletal.se.

Där står också hur du kan kontakta kundtjänst

om du vill fråga något.

 

112 når man med telefon eller mobil på 020-22 11 44.

Det är samma telefonnummer som används för alla typer av samtal.

Nödsamtal till 112

Ring 020-22 11 44 även när du vill komma till 112.