Nå 112 från avlägsna platser

Ibland kan det vara svårt att få fram den exakta positionen när en person ringer från mobil till nödnumret 112. Det kan bero på flera anledningar, exempelvis att den nödställde befinner sig i ett område med dålig täckning eller att skogsvägen till sommarhuset inte finns utsatt på kartan.

 För att underlätta kan du hämta dina koordinater från exempelvis www.hitta.se:

  • I fältet Var? skriver du platsen du vill ta ut koordinaterna till.
  • På kartan får du zooma in och se att rätt plats är utmärkt.
  • Klicka sedan på meny-symbolen nere i högra hörnet av kartan och välj ”Koordinater”
  • Ett fönster som heter "Koordinatvisning" öppnar sig.
  • Välj att visa RT90, WGS84, Sweref99TM eller decimaler och skriv ned koordinaterna som står i rutan.

Satellittelefon
För den som befinner sig långt ute på fjället, mitt i skogen eller till exempelvis ute till havs kan det behövas satellittelefon för att i ett nödläge komma i kontakt med SOS Alarm.

Nödnumret för att nå SOS Alarm via satellittelefon är: +46 63 107 112.