Glöm inte att komma ihåg

En webbserie om 112 av SOS Alarm

Ungefär en tredjedel av alla samtal som kommer in till nödnumret 112 är felaktiga. Det kan handla om allt från busringningar och upplysningsfrågor till icke-akuta polis- och vårdärenden. För att belysa denna problematik har vi tagit fram en webbserie där vi möter olika personer som inom sitt expertområde hittar lösningar för hur vi ska kunna minska felringningarna.

Du hittar alla avsnitten i vår YouTube-kanal.