Utbildningsmaterial om 112

Kunskapsbehovet om nödnumret 112 kan se olika ut. På dessa sidor hittar du nedladdningsbart skol- och utbildningsmaterial för barn och ungdomar, äldre och för de som lär sig svenska.

Utbildningsmaterial om 112 för barn och ungdomar

Vi tror att ju tidigare barn får lära sig om Sveriges nödnummer 112, vad som händer när man ringer och hur och när numret ska användas, desto fler liv kan räddas. Här hittar du filmer, sagoböcker, ett interaktivt spel, rollspel och memory som hjälper barn och unga att lära sig vilket nummer de ska ringa och när de ska ringa det.
→ Utbildningsmaterial om 112 för barn och unga

Utbildningsmaterial för äldre

Många äldre drar sig för att ringa 112 eftersom de tror att deras besvär är övergående och därför inte vill ringa på hjälp i onödan. I stället ringer många till anhöriga först vilket kan leda till fördröjning vid behov av akut hjälp och i värsta fall till en större skada med längre återhämtning som konsekvens.
→ Utbildningsmaterial för äldre

Utbildningsmaterial för den som lär sig svenska

Kunskap om vart man ska vända sig när man råkar ut för till exempel akut sjukdom, en trafikolycka, brand eller våldsbrott är livsviktigt information för alla människor i samhället. Här hittar du utbildningsmaterial om samhällets nödnummer 112 samt förklaring när man ska använda det numret.
→ Utbildningsmaterial för den som lär sig svenska