Bildmaterial

I spalten till höger finner du bilder som kan användas till grund för diskussioner om vad som är en nödsituation.