Hörförståelseövningar

I spalten till höger finner du ljudfiler med 112-dialoger för hörförståelseövningar.