Lärarhandledning

Utbildningmaterialet för SFI-undervisning innehåller:

  • Lärarhandledning
  • Faktablad om 112 och 113 13 på lätt svenska
  • Bilder - för diskussion om vad som är en nödsituation
  • Situationer - för diskussion om vad som är rätt att göra
  • Samtal till 112 i dialogform
  • Hörförståelseövningar
  • Uttalsövningar
  • Lucktexter om brand
  • Sökning av viktiga hjälpnummer

I högerspalten finner du en introduktion till materialet samt lektionsförslag.