Utbildningsmaterial för äldre

Många äldre drar sig för att ringa 112 eftersom de tror att deras besvär är övergående och därför inte vill ringa på hjälp i onödan. I stället ringer många till anhöriga först vilket kan leda till fördröjning vid behov av akut hjälp och i värsta fall till en större skada med längre återhämtning som konsekvens.

SOS Alarm har tagit fram en broschyr som beskriver när man ska ringa 112 och vad som sker när man ringer. Broschyren innehåller information, råd och exempel och kan användas som inledning och underlag för diskussion i föreningar eller grupper. 

Här kan du ladda ner en broschyr om 112 för äldre.