Utbildningsmaterial för den som lär sig svenska

Kunskap om vart man ska vända sig när man råkar ut för till exempel akut sjukdom, en trafikolycka, brand eller våldsbrott är livsviktigt information för alla människor i samhället. Här hittar du utbildningsmaterial om samhällets nödnummer 112 samt förklaring när man ska använda det numret.

I materialet nedan beskrivs hur nödnumret 112 fungerar och också när man ska ringa informationsnummer 113 13, vilken hjälp man kan få via sjukvårdsrådgivningen 1177 och Polisens icke-akuta nummer 114 14.

Utbildningsmaterialet är kostnadsfritt och kan användas för information och utbildning av svenska för invandrare (SFI).

Lärarhandledning 

Faktablad 

Bildmaterial 

Diskussionsunderlag

Dialoger

Hörförståelseövningar

Uttalsövningar

Lucktexter 

Frågesport

Texter på enkel svenska