Utbildningsmaterial för den som lär sig svenska

För den som lär sig svenska finns ett utbildningsmaterial om samhällets nödnummer 112.

Kunskap om nödnumret är livsviktigt för tusentals människor som råkar ut för bränder, akut sjukdom, trafikolyckor eller våldsbrott.Utbildningsmaterialet är kostnadsfritt att använda för information och utbildning av svenska för invandrare (SFI). Här lär man sig hur nödnumret 112 fungerar och också när man ska ringa informationsnummer 113 13, vilken hjälp man kan få via sjukvårdsrådgivningen 1177 och Polisens icke-akuta nummer 114 14.

Lärarhandledning

→ Lärarhandledning

Faktablad

→ Faktablad

Bildmaterial

→ Bildmaterial

Diskussionsunderlag

→ Diskussionsunderlag

Hörförståelseövningar

→ Hörförståelseövningar

Uttalsövningar

→ Uttalsövningar

Lucktexter

→ Lucktexter

Frågesporter

→ Frågesporter

Texter på enkel svenska

→ Texter på enkel svenska