113 13 - Information om coronaviruset

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Hit kan du vända dig för att ge och få information om större olyckor och kriser. Hit kan du t.ex. vända dig om du har generella frågor kring coronaviruset som inte handlar om sjukdomssymptom.

Vi har just nu en hög belastning på informationsnumret 113 13 vilket gör att väntetiden är lång. Vi beklagar detta och gör allt vi kan för att utöka vår kapacitet och möta det stora behovet. Behöver du information med anledning av covid-19 ber vi dig att i första hand söka det via länkarna i sektionen "Viktiga länkar". Observera att även vi på 113 13 använder informationen på myndigheternas webbplatser för att svara på frågor.

Generella råd för att minska smittspridning: 

  • Stanna hemma om du känner dig sjuk med snuva, hosta, eller feber. Även vid lindriga symtom.
  • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta.
  • Begränsa din sociala kontakt med andra människor och håll avstånd. 
  • Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

113 13 - Nationellt informationsnummer för stora olyckor och kriser. Ger svar på allmänna frågor kring coronaviruset som ej är symptom- eller vårdrelaterade, om du inte själv kan hitta information via webben. Observera att 113 13 använder myndigheternas webbplatser som underlag för att svara på frågor.

 

1177 - Sjukvårdsrådgivning via telefon. Ring hit eller till din vårdcentral om du har symptom som torrhosta, feber, och/eller andningsbesvär OCH något av följande stämmer: Du känner dig mycket sjuk, är över 80 år eller arbetar inom vård och omsorg. Ring ej 1177 för allmänna frågor.

 

Notera att det ofta är hög belastning på båda dessa nummer och längre väntetider än vanligt förekommer. Därför ber vi dig i första hand söka information via webben i någon av länkarna till höger.

Nödnumret 112 ska endast användas till akuta situationer med fara för liv, miljö och egendom.