Samhällsjour

Med utgångspunkt från ett samhällsbehov larmar vi åtgörare med rätt kompetens utifrån hjälpbehovets art.

Det kan exempelvis gälla trasig gatubelysning, hål i asfalten eller brunnar som springer läck.