ResQAnalyser

Med SOS Alarms tjänst ResQAnalyser kan din verksamhet på ett enkelt sätt analysera och visualisera ärendedata för en proaktiv planering av det dagliga arbetet.

Applikationen visar bland annat:

  • Geografisk position för tidigare inträffade ärenden.
  • Vilka hjälpresurser som har tilldelats de olika ärendena.
  • Under vilka tidsintervaller ärendena har inträffat.
  • Evenemangsbaserad data, dvs. hur många ärenden som har inträffat under ett specifikt evenemang samt geografisk position för dessa.
  • Årstidsbaserad data, hur många olyckor inträffade vid första snön, hur många ärenden kom in under t ex. midsommar, nyår och geografisk position för dessa ärenden. 

Utvärdera med hjälp av körtidsisokroner

ResQAnalyser riktar sig främst mot kommunal räddningstjänst och ambulanssjukvården, men även mot säkerhets- och jourverksamhet.

Utöver det användbara analysverktyget innehåller applikationen även så kallade körtidisokroner, ett verktyg som används för att identifiera körtiden från en punkt till en annan. Körtidsisokroner kan t ex. användas för att utvärdera placering av en station med hjälpresurser och vilket område den ska täcka.

I kombination med den historiska ärendedatan, kan en beräkning och analys av ärendetäckning göras och medverka till ett bra proaktivt arbete i din verksamhet.