Larmning och inkallning

Idag finns en förväntan på att ständigt vara tillgänglig och ge snabb återkoppling. När någonting inträffar, stort som smått, i vardagen eller i en krissituation behöver information snabbt förmedlas till rätt aktörer och instanser och löpande koordineras där emellan.

SOS Alarm är navet för denna informationskoordinering genom flera tjänster, bland annat utlarmning av Tjänsteman i Beredskap på myndigheter och inom offentlig verksamhet. Vi kan genom information kring en större händelse vidareförmedla lägesbilder via flera olika kanaler och ger våra kunder möjligheten att själv hålla sig informerade på olika sätt.

När krisen är ett faktum säkerställer vi att information vidareförmedlas via talmeddelanden eller att kalla samman de du önskar till samverkanskonferenser.