Prehospital vård och koordinering

Vårt samarbete med Sveriges alla landsting och regioner är omfattande. Ett av våra grunduppdrag är att prioritera vårdärenden utifrån olika angelägenhetsgrader.

Med ett medicinskt index som stöd och hjälpsökandes symptom ser vi till att hjälpsökande får hjälp till rädd vårdnivå inom landstinget. Flertalet landsting kräver idag att prioriteringen ska anpassas till deras olika vårdkedjor som finns för till exempel stroke, hjärtinfarkt och trauma. Varje landsting har lokala behandlingsriktlinjer som kan beröra prioritering och handläggning av ärendena. Prioriteringen av utalarmering av ambulans utgår alltid från den hjälpsökandes symtom.

Genom vårt dirigeringsuppdrag säkerställer vi tillräcklig tillgång till ambulanser utifrån de direktiv och antal ambulanser som landstinget ställer till förfogande. SOS Alarms ambulansdirigent har ansvaret för beredskapsläget inom länet men även samordning av ambulanstransporter både inom och mellan sjukvårdsområden. Målet är att hålla hög beredskap med begränsade ambulansresurser.

Vi har även analystjänst för att kunna göra en proaktiv planering med hjälp av visualiserad ärendedata. Det kan handla om att ta fram årstidsbaserad data, ex hur många olyckor inträffade vid första snön, hur många ärenden kom in under t ex. midsommar, nyår och geografisk position för dessa ärenden. Det finns även möjlighet att ta fram så kallade körtidisokroner, ett verktyg för att identifiera körtiden från en punkt till en annan. Körtidsisokroner kan t ex. användas för att utvärdera placering av en station med hjälpresurser och vilket område den ska täcka. I kombination med den historiska ärendedatan, kan en beräkning och analys av ärendetäckning göras och medverka till ett bra proaktivt arbete i din verksamhet.