SOS.nu

SOS.nu ger dig en samlad lägesbild över händelser i ditt samhälle, din kommun eller din närhet - i realtid.

På SOS.nu publiceras räddningsinsatser, trafikstörningar, planerade händelser, väder och annan värdefull information. Innehållet baseras på SOS Alarms egna system samt källinformation från andra anslutna informationsgivare och partners.

Genom en samlad lägesbild är du bättre förberedd när något händer både i kris och vardag.

Som ansluten till SOS.nu kan du vara säker på att få snabb och verifierad information om vad som händer i samhället, oavsett din geografiska position. Som intressent både bidrar och erhåller du information, samverkan är därför nyckeln till en framgångsrik samverkan.

De som får ansluta sig till SOS.nu är främst offentlig sektor där användarna ska vara knutna till kundens operativa ledning och/ eller krishanteringsfunktion.

Innehåll * 

  • Räddningstjänsthändelser
  • Trafikläget
  • Bilder från trafikkameror
  • Vägväder
  • Vädervarningar från SMHI
  • 24-timmarsrapport med avslutade händelser
  • Information gällande telestörningar
* Innehållet kan variera beroende på avtal.