Zenitarbetsplats för ledning

SOS Alarm kan tillhandahålla Zenit-arbetsplatser för ledning.

Tekniken är i grunden samma som SOS Alarm använder för sin verksamhet med bl a:

  • Kommunikationsstöd för telefoni, datakommunikation och Rakel
  • Planstöd
  • Resurshantering
  • Avancerade kartfunktioner
  • Samverkansfunktioner med övriga organisationer i landet

Informationen i systemet delas i realtid med samverkande parter. Exempelvis kan pågående 112-intervjuer och utlarmning följas med både ljud och text.