Brandindikering

SOS Alarm har ett samarbete med FOAB för brandindikering med X2 Wireless.

Detta system används för att detektera brand i flerbostadshus och larmar vaktmästare eller boende, snabbt och säkert. De trådlösa brandvarnarna i systemet övervakas kontinuerligt så att även fel och batteristatus rapporteras till en ansvarig person.

X2 Wireless är helt moduluppbyggt och kan utökas vid behov. Exempelvis kan utöver lägenheter, även trapphus och andra gemensamhetsutrymmen larmas upp efter behov. Kommunikationen mellan alla enheter i anläggningen är krypterad och kan inte manipuleras.