Krisjour

SOS Alarm har en omfattande erfarenhet av att hantera olyckor och kriser.

Tjänsten SOS Krisjour innebär att du som kund får ett eget kundspecifikt telefonnummer till SOS Alarm. Via detta telefonnummer kan din organisations krisjour aktiveras dygnet runt, året runt.

SOS Alarm tar emot samtalet och fastställer hjälpbehovet och kontaktar personer om den inträffade händelsen enligt tidigare uppgjorda kontaktlistor och åtgärdsinstruktioner. Vi förmedlar även, om behov uppstår, även larm till företagshälsovården. 

SOS Alarm har en omfattande erfarenhet av att hantera olyckor och kriser. Att hantera en kris på ett bra sätt handlar om att vara väl förberedd och att agera snabbt och vidta rätt åtgärder när krisen väl är ett faktum. Det är därför viktigt att företag har en väl beprövad krisorganisation som fungerar effektivt när en krissituation uppstår. Med tjänsten SOS Krisjour kan du både på ett enkelt och snabbt sätt informera om den uppkomna situationen.