Samverkanswebben

I SOS Alarms tjänst Samverkanswebben publiceras räddningsinsatser, polisinsatser, trafikstörningar, planerade händelser, väder och annan värdefull information. Innehållet i Samverkanswebben baseras på SOS Alarms egna system men även källinformation från andra anslutna informationsgivare och partners.

Genom en gemensam lägesbild är du bättre förberedd när något händer både i kris och vardag.

Som ansluten intressent till SOS Alarms Samverkanswebb kan du vara säker på att få snabb och verifierad information om vad som händer i samhället, oavsett din geografiska position. Som intressent både bidrar och erhåller du information, samverkan är därför nyckeln till ett framgångsrikt samarbete.

De som får ansluta sig till Samverkanswebben är:

 • Stat
 • Kommun
 • Landsting

Användarna ska vara knutna till kundens operativa ledning och/ eller krishanteringsfunktion.

Exempel på innehåll på Samverkanswebben*:

 • Räddningstjänsthändelser
 • Trafikläget
 • Bilder från trafikkameror
 • Vägväder
 • Vädervarningar från SMHI
 • 24-timmarsrapport med avslutade händelser
 • Störningsinformation gällande eldistribution
 • Information gällande telestörningar

 

Samverkanswebbens tjänst- Telestörningar

För att informera om störningar och framkomlighet i landets telenät har SOS Alarm i samarbete med Post- och telestyrelsen(PTS) och Teleoperatörerna utvecklat en informationssida Telestörningar i Samverkanswebben.

Via informationssidan får du en snabb överblick över telestörningar i de fasta och mobila telenäten i hela landet samtidigt som du kan hämta fram detaljer om störningarnas utbredning, konsekvenser och när störningarna kommer att vara åtgärdade.

Informationssidan Telestörningar omfattar också flertal andra funktioner t.ex möjligheten att få en personlig notifikation vid större störningar genom eget val av larmgränser. Användningen av informationssidan Telestörningar är kostnadsfri och kräverinte några speciella installationer i din ITmiljö.

*Innehållet på SOS Alarms Samverkanswebb baseras på anslutna intressenter. Innehållet ovan kan därför variera.