Ambulansdirigering

Dirigeringsuppdraget innebär att se till att det finns tillräcklig tillgång till ambulanser utifrån de direktiv och antal ambulanser som landstinget ställer till förfogande.

Krav på beredskap och samordning

Ambulansdirigenten har ansvaret för beredskapsläget. Det vill säga att det finns tillräckliga tillgångar till ambulansresurser utifrån de direktiv och det antal ambulanser som landstinget ställer till förfogande. Kravet är också att ambulansdirigenterna ska kunna samordna ambulanstransporter både inom och mellan sjukvårdsområden, att de åker så korta körsträckor som möjligt och att resorna har låg miljöbelastning. Målet är att hålla hög beredskap med begränsade ambulansresurser.

Dirigeringen av ambulanser är en ytterst kvalificerad uppgift som bygger på kunskap och erfarenhet. SOS Alarm har kunskapen, erfarenheten och tekniken som behövs för att möta de nya behoven. Förutsättningarna för ambulansvården förändras snabbt