Händelseinformation

SOS Alarm kan med tjänsten Händelseinformation förmedla korrekt och kortfattad information om händelser som inträffat.

SOS Alarm hanterar dagligen stora mängder värdefull information om olyckshändelser och tillbud i samhället. Det är händelser som i större eller mindre utsträckning kan påverka människors vardag på olika sätt. Därför kan vetskap om dessa händelser vara värdefullt för många intressenter.

Baserat på det här behovet har vi utvecklat tjänsten Händelseinformation. Tjänsten riktar sig mot grupper i samhället som på olika sätt har behov av den här informationen. Med Händelseinformationstjänsten förmedlar vi en ständigt uppdaterad bild av vilka händelser som inträffat inom valda geografiska områden.

Bra informationsförsörjning skapar möjlighet att förutse konsekvenser och fatta beslut. Tjänsten ger därmed goda förutsättningar för att rätt beslut ska kunna tas och rätt stöd ska kunna ges till så många människor som möjligt i samband hantering av t.ex olyckor.

Våra kunder som abonnerar på tjänsten Händelseinformation får automatiserad information om ärenden som kommer in till SOS-centralerna, i princip i realtid. Informationen laddas ner i vår databas ZeRed som sedan skickar vidare till kund via en eller flera valda kanaler (e-post, sms, fax, minicall eller ftp).

Tjänsten utformas med fullt hänsynstagande till personlig integritet och sekretess.

Tjänsten

 • Tjänsten riktar sig till media, företag och organisationer.
 • Tjänsten erbjuder information om händelser där räddningstjänsten är inblandad.
 • Informationen innehåller vad som hänt, var och när.
 • Informationen som skickas är filtrerad ur sekretessynpunkt.

Funktion

Det finns flera innehållspaket att välja mellan och därmed vilken typ av ärenden man vill abonnera på.

Innehållspaket

 • All räddning
 • All räddning exkl automatlarm
 • Bränder
 • Trafik
 • Valfri (anpassas efter kundönskemål)

Grundpaketeringen av informationen som sänds ut sker ur fyra perspektiv:

 1. Informationsinnehåll
 2. Geografi
 3. Utkanal
 4. Nyttjanderätt

1. Informationsinnehåll

Här ges information om vad, var och när.

 • Skapandetid (datum och tidpunkt)
 • Ärendenummer
 • Händelsebeskrivning
 • Geografisk beskrivning. Informationsmeddelandet är filtrerat ur sekretessynpunkt

2. Geografi

Här delas informationen upp på de geografiska områden man abonnerar på.

 • Nationell nivå – hela Sverige ingår
 • Läns nivå – samtliga kommuner i valda län ingår
 • Kommun nivå – valda kommuner ingår

3. Utkanaler/tilläggstjänster

Olika kanaler som meddelandet kan levereras via.

 • E-post
 • Filöverföring FTP (File Transfer Protocol)
 • SMS
 • Fax

Kunder

Tjänsten Händelseinformation är avsedd för följande kundgrupper:

 • Stat, kommun och landsting (samhälle)
  Offentliga kunder med behov av information på grund av sina uppdrag och ansvarsområden.

 • Företag
  Privatägda företag med kritisk eller känslig verksamhet.

 • Service Providers
  Kunder som har som affärsidé förmedla och distribuera informationstjänster.

 • Massmedia
  Slutkunder inom massmedia (press, radio och TV).

Etiska förhållningsregler

SOS Alarm har en hög etisk profil och vi följer vi en strikt policy. Här följer några av SOS Alarms etiska förhållningssätt.  

 • Vi lämnar inte ut information som namn, personnummer, telefonnummer eller medicinska hälsotillstånd. Ett särskilt filter har utvecklats för att ta bort utpekande adressinformation (t ex gatunummer, antal trappor, portkoder etc.) för ärenden på privata adresser.
 • Vi lämnar inte ut information om händelser involverande självmord eller sjukvårdlarm.
 • Vi lämnar inte ut övrig sekretessbelagd information t ex ärenden för räddningstjänsten står i beredskap på en polisinsats.
 • Vi ställer villkor på korrekt uppträdande som inte stör räddningsarbetet.
 • Vi lämnar inte ut information om händelser som avser övning, prov och test.