Personlarm

En mobilt personlarm ger i första hand möjlighet till snabb hjälp vid en potentiell hotfull situation eller vid olycka i samband med riskfyllda arbetsmoment.

Idag finns det lagkrav som säger att vissa yrkesgrupper måste var utrustade med personlarm. Ett mobilt personlarm bär kunden alltid med sig och denne kan därmed larma oavsett var hen befinner dig. När larmet kommer in till vår larmcentral ska även en position inkomma som visar var personen befinner sig.

Med Personlarmet väljer kunden sedan den åtgärdsprofil som lämpar sig bäst efter den potentiella situationen och kundens yrkesroll, om de vill kunna återkalla larmen eller inte m.m.