Viktig information om Rakel från SOS Alarm

För den som är ansluten med sina Rakelterminaler till SOS Alarm och har sina kommunikationstjänster och/eller Personlarm hos oss, är det ännu inte möjligt att använda sig av funktionen Alias i Rakelnätet. Att använda funktionen Alias är förenat med viss risk på grund av att SOS Alarms operativa system (CoordCom) i dagsläget inte har tekniskt stöd för Aliashantering vilket bl.a. påverkar möjligheten till positionering av Rakelmobil.