Trygghetslarm

SOS Alarms tjänst för trygghetslarm innehåller hela den digitala larmkedjan. I nära samarbete med Neat Electronics levererar vi hård- och mjukvara, kommunikation, kundportal, larmmottagning samt utalarmering av resurs i ett paket.

SOS Alarm har mer än 40 års erfarenhet av att driva larmcentral med fokus på de kommunala behoven. Närheten till ambulans, räddningstjänst och polis är mervärden vi kan erbjuda våra kunder vilket skapar högre kvalitet både för kommunen och den enskilde brukaren av trygghetslarmet. Vi kan dessutom med stolthet säga att vi är snabba att svara på anrop från brukarna.

Automatisering och selektering

Alla vet vi om utmaningen i att öka välfärden för de äldre, och möta de nya kraven från befolkningen, utan att få ökade budgetanslag. Vi på SOS Alarm tror att man kan hantera detta genom att automatisera tekniken och därigenom minska tid och kostnader och låta er personal göra det som de är bäst på - ge omvård till våra äldre. För att automatisera använder vi oss av:

 • Digital utalarmering där vi larmar ut externa åtgörare digitalt via ex mail, sms, Rakel eller det sk AMS-protokollet
 • Webportal där du och dina medarbetare själva administrerar brukare. Ni blir alltså aldrig låsta vid att en tredjepart har handläggningstider eller att det inte är öppet. Ni kan helt enkelt arbeta utefter brukarens och era egna villkor.
 • Våra operatörer är duktiga på att hantera avstyrning. Något som förenklar och automatiserar er verksamhet då ni bara får de samtal som ni verkligen behöver agera på. De andra samtalen hanterar våra operatörer.

Larmcentraltjänsten

SOS Alarm ansvarar för mottagning och förmedling av larm. Våra operatörer erbjuder såväl professionellt bemötande som konstant tillgång till medicinsk kompetens och blåljusenheter. Detta innebär en säker väg från larmtryck till åtgärd - dygnet runt, året om. Vi erbjuder även en kundportal för administrering av brukaruppgifter dygnet runt samt möjlighet att larma ut hemtjänsten via sms och e-post.

Tekniken

I samarbete med Neat Electronics tillhandahåller vi digitala trygghetstelefoner inklusive SIM-kort med roaming. Telefonerna är godkända enligt gällande reglemente och kör SCAIP. Det finns även möjlighet att koppla på tillbehör som t ex dörr- och sänglarm. Support på hård- och mjukvara ingår i tjänsten. 

Svarstider

På SOS Alarm vill vi att du och dina brukare ska känna trygghet i att brukaren alltid får snabb kontakt med professionella och ansvarstagande hjälpresurser om något skulle hända eller om brukaren behöver hjälp. Vi arbetar därför efter följande kundlöften:

 • Våra mål är att 85% av samtalet ska besvaras inom 25 sekunder (räknat från uppkoppling till larmcentral)
 • Eftersom målen är vår maxtid så är medelsvarstiden för våra samtal betydligt lägre än 25 sekunder. De senaste fyra månaderna (feb) har medelsvarstiden varit endast 14 sekunder.
 • Våra mål ligger under SKL’s skallkrav gällande svarstider

SOS-operatörerna

Våra SOS-operatörer är empatiska, professionella, samverkande och ansvarstagande, allt för att din brukare ska känna sig helt trygg och lugn när trygghetslarmet används. Våra operatörer har:

 • Olika bakgrunder och minst gymnasiekompetens
 • Genomgått 10 veckors utbildning i hantering av inkommande larm, innan de själva börjar svara.
 • Årligen certifierats för att säkerställa att kunskapen kring tjänsten är korrekta och att de operativa rutinerna följs
 • Fått en gedigen grundläggande utbildning gällande äldrehälsa och symtom på vanliga sjukdomar för kunna ge brukaren rätt hjälp
 • En erfaren gruppchef på plats 24/7 som kan fatta snabba beslut och ge dem stöd och hjälp.
 • Möjlighet att dygnet runt lämna över ärendet så att ambulans genast kan larmas.

Vår service till dig och din personal

Även hemtjänstpersonalen och annan administrativ personal kan behöva stöd och hjälp. Därför erbjuder vi;

 • Support dygnet runt för enklare felsökning av telefonen och vid akuta behov
 • En dedikerad kontaktperson som kan er kommun och som kan hjälpa er med frågor gällande ert avtal.
 • En webportal där ni själva kan administrera era larmsändare och era brukare. Ändringarna sker direkt i vårt system
 • Rapporter med specifikation om larm per brukare, antal ärenden, tider på utalarmering av hemtjänstpersonalen och liknande. Förutom att ni kan få dessa rapporter månadsvis erbjuder vi också en genomgång av dessa.

Vår tekniska plattform

Med vår 40 åriga erfarenhet av att driva larmcentral och 112-tjänsten har vi ett säkert och robust system med redundans. Det innebär;

 • Två tekniknoder som gör att produktionen aldrig stannar. Vi har alltid teknisk och geografisk redundans.
 • Vi har två SOS-centraler som hanterar trygghetslarm vilket gör att det alltid finns en backup om något skulle inträffa.
 • Vi arbetar i samma tekniska system som hanterar 112 vilket innebär att vi alltid har driftövervakning och drifttekniker som har jour dygnet runt. 

Taggar:KommunVård